Rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację trzeciej edycji Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r.

Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął nabór wniosków na realizację Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r., przyznając dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 27 026 000 zł przeznaczono na organizację zajęć sekcji, imprez i obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz na działania promujące sport osób z niepełnosprawnościami, realizowane przez PKOL w związku z organizacją XVII Letnich Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu.

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Pozostałe środki zaplanowane na upowszechnianie sportu osób z niepełnosprawnościami (w wysokości 2 974 000 zł) zostaną wykorzystane w ramach drugiego naboru wniosków.

Informacje o jego terminie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Organizacje pozarządowe zainteresowane uzyskaniem dofinansowania działań w zakresie promocji sportu osób z niepełnosprawnościami będą mogły aplikować do programu rządowego pn. „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2024 r.” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Będzie to już trzecia edycja Programu, na którego realizację zaplanowano 5 125 000 zł. Informacje o naborze wniosków do powyższego programu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie bieżącego roku.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Info: MSiT

Data publikacji: 19.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również