Śląskie wspiera aktywność sportową osób z niepełnosprawnościami

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej, w tym upowszechnianie dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami. Na konkurs wpłynęło 10 ofert od 9 podmiotów. Wszystkie oferty uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 600 tys. zł.

– Wspieramy podmioty sportowe z województwa śląskiego w ich codziennej działalności, czego dowodem jest otwarty konkurs na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej, czy funkcjonujący w regionie od kliku lat „Program Klub”. Cieszę się, że kierujemy konkretne środki w wysokości 600 tys. zł do 9 podmiotów sportowych prowadzących zajęcia i treningi także dla osób z niepełnosprawnościami. Sport niweluje bariery, rozwija charakter i ma realny wpływ na zdrowie, dlatego traktujemy ten konkurs jako inwestycję w talent młodych ludzi i jakość ich życia – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

Zakres konkursu dotyczył m.in. zadania mającego na celu upowszechnianie kultury fizycznej dedykowane dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami w terminie od 15.09. do 20.12.2023 roku – 100 tys. zł. To pierwsza pilotażowa edycja wsparcia podmiotów sportowych prowadzących zajęcia i treningi dla osób z niepełnosprawnościami. To efekt przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego w październiku 2022 roku dokumentu „Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim”.

Info: slaskie.pl, oprac. tuk/, fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Data publikacji: 15.11.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również