ATAN 08: Rozsiewaj swój zapał…

...swą wiarę,

swą miłość.

Rozsiewaj sprawy mało ważne

I rzeczy bez znaczenia...

Rozsiewaj i miej ufność

każde ziarnko wzbogaci

maleńki skrawek ziemi.

 

 

Ten fragment wiersza Leszka Konopy z Ciechanowa pochodzi z tomiku „Refleksje”, zawierającego poezję nagrodzoną i wyróżnioną na ATAN, czyli kolejnych edycjach Mazowieckich Przeglądów Amatorskiej Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. XI edycja odbyła się pod koniec września w Opinogórze.

ATAN 2008 adresowany jest do osób niepełnosprawnych z domów pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczniów szkół specjalnych i „niezrzeszonych” niepełnosprawnych z terenu województwa mazowieckiego. Patronat nad przeglądem sprawował marszałek województwa, a organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze, Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, przy współudziale władz samorządowych.

Celem przedsięwzięcia było, jak co roku, stworzenie możliwości konfrontacji twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, zapoznanie się z nią szerszej publiczności i jej promocja. Niejako przy okazji Opinogóra ma szansę zapromować się jako interesujący ośrodek turystyczny.

Przegląd obejmował: twórczość plastyczną w całym wachlarzu – malarstwo, rzeźbę, grafikę; rękodzieło artystyczne w postaci haftu, koronkarstwa, gobelinu, wikliniarstwa, wycinanek, a także poezję i piosenkę. Zgłosiło się w tym roku 31 placówek zajmujących się opieką nad niepełnosprawnymi, były również zgłoszenia indywidualne z Ciechanowa, Opinogóry, Myszyńca, Płońska i Siedlec. W kategorii twórczość plastyczna – rękodzieło artystyczne wpłynęło i oceniane zostało ogółem 530 prac.

Nagrodę marszałka województwa mazowieckiego jury przyznało Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Ostrowii Mazowieckiej za grafiki przedstawiające pejzaże Mazowsza. Inni jurorzy po przesłuchaniu 28 wokalistów, 5 duetów i tercetu przyznali aż 13 nagród i 4 wyróżnienia. Wśród nich nagrodę wójta gminy Opinogóra – dla najlepszego wokalisty ATAN’2008 otrzymała Kinga Gogacz z Kozienic, nagrodę dyrektora GOK – Arkadiusz Kupis z SOSW w Pułtusku, a nagrody publiczności Katarzyna Ksybek – ZSS Płońsk i Iwona Smolińska – ŚDS Przasnysz.

W konkursie na twórczość poetycką wzięło udział 17 uczestników, a oceniani byli przez jury pod przewodnictwem
dr Teresy Kaczorowskiej, prezes Związku Literatów Polskich. Przyznano 3 nagrody i 4 wyróżnienia. Pierwszą nagrodę otrzymała Jadwiga Wichracka-Sumiła z DPS Kombatant w Ciechanowie.

W tym roku GOK w Opinogórze wydał tomik poezji nagrodzonej i wyróżnionej we wszystkich jedenastu edycjach ATAN. Tomik był jednocześnie nagrodą dla niepełnosprawnych uczestników przeglądu.

Imprezie towarzyszyła też wystawa prac plastycznych.

 

IRCa

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również