Chorzów miastem otwartym dla niepełnosprawnych

Chorzów miastem otwartym dla niepełnosprawnych

Rozpoczynając konferencję prasową, 22 maja br., która zainaugurowała II Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w Chorzowie minister Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, przedstawił szereg inicjatyw legislacyjnych, które udało się zrealizować w ostatnim okresie, m.in. wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnością dotyczących prawa wyborczego, wejście w życie ustawy o języku migowym i ustawy umożliwiającej osobom z niepełnosprawnością łatwiejszy dostęp do zatrudnienia w służbie publicznej, zwiększenie limitów kwot wynagrodzeń osiąganych przez rencistów socjalnych, które nie powodują konieczności zawieszania świadczenia i inne.

62_min
Na konferencji prasowej od lewej: Tomasz Jakubiec, przewodniczący
Rady śląskiego Oddziału POPON, minister Jarosław Duda, Andrzej Kotala
prezydent Chorzowa, Marcin Michalik wiceprezydent Chorzowa,
Jerzy Kędziora dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie

Wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik podkreślił, że w Chorzowie duży nacisk kładzie się na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Urząd Miasta w Chorzowie współpracuje w tym zakresie z organizacjami, które zajmują się rehabilitacją zawodową, np. z POPON, z pracodawcami z otwartego rynku pracy i rynku pracy chronionej. Za jedną z istotnych barier w tym zakresie uznał umiejętność stworzenia miejsca pracy przez pracodawcę, co wymaga wiedzy i wysiłku, ale w Chorzowie udaje się to robić. Jest to zarówno zasługa menadżerów, urzędu pracy, który aktywnie współpracuje przy rekrutacji, jak i osób niepełnosprawnych, które potrafiły odnaleźć się w nowej sytuacji. Za ważne wiceprezydent Michalik uznał propagowanie korzyści płynących z zatrudniania osób z niepełnosprawnością, to ułatwia tworzenie dla nich miejsc pracy.

63_min
Marcin Michalik

Minister Duda poinformował o planach zwiększenia środków przekazywanych przez PFRON na aktywizowanie osób niepełnosprawnych przez samorządy. Te zdecentralizowane środki pozwolą na lepsze ukierunkowanie ich na niezbędne projekty i programy, które rozwiązują problemy tej grupy w układzie lokalnym. Ten kierunek, powinien znaleźć się w ustawie, która planowana jest na koniec tej kadencji.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, uznał, że to jest bardzo ważna i dobra wiadomość, bo oprócz realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w Chorzowie aktywizuje się osoby z niepełnosprawnością w wielu innych obszarach, m.in. kulturalnym, sportowym. Aktywnie działają liczne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, związki zrzeszające osoby z różnymi dysfunkcjami, są w tym zakresie bogate tradycje, doświadczenia. Decentralizacja spowoduje, że lepiej będzie można wspierać ciekawe lokalne inicjatywy.

Jerzy Kędziora, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie przyznał, że osobom z niepełnosprawnością trudniej jest znaleźć zatrudnienie. Dlatego duży nakład środków i sił urzędu przeznacza się na doradztwo zawodowe, warsztaty poszukiwania pracy, szkolenia kluczowych umiejętności interpersonalnych.
68_min
Jerzy Kędziora
– Staramy się te osoby przygotować aby wchodziły na rynek otwarty nie tylko do pracy chronionej. Na około 5 tys. zarejestrowanych bezrobotnych mamy 300 osób niepełnosprawnych, jest to ok. 5,5 proc. Z innych źródeł wynika, że w Chorzowie jest ok. 11 tys. osób z niepełnosprawnościami. Dzisiejsze przedsięwzięcie ma pokazać i zachęcić ludzi żeby wyszli z domu, żeby czuli się obywatelami miasta, żeby normalnie funkcjonowali. Przede wszystkim staramy się zabezpieczyć miejsca pracy. W ciągu roku potrafimy 100-150 osobom znaleźć zatrudnienie. Nie są to może jakieś porażające wyniki, ale z drugiej strony każda osoba która znajdzie zatrudnienie, a szczególnie osoba niepełnosprawna, nie jest izolowana, nie korzysta z opieki społecznej – wyjaśniał dyrektor Kędziora.

IRCa

 

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również