Design Silesia dla wszystkich

Design Silesia dla wszystkich

13 września br. w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Jeszcze lepsze Śląskie. Design Silesia".

Liderem projektu jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, a partnerami Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Podczas spotkania zaprezentowane zostały główne cele projektu skupione wokół problemu kreowania przestrzeni publicznej poprzez szeroko rozumiane wzornictwo. W konferencji wzięli udział krajowi i zagraniczni eksperci.

Konferencję otworzył Bogusław Śmigielski marszałek województwa śląskiego, który podkreślił że design, wzornictwo, obraz przestrzeni publicznej jest elementem niezwykle ważnym. Jest ukierunkowany na doznania, które nie zawsze są jasno określone przez nas. Czasami zauważamy coś ciekawego, mówimy że to jest piękne, ale wielokrotnie przechodzimy obok rzeczy nie identyfikując ich.

design1

Bogusław Śmiegielski, marszałek województwa śląskiego

To otwiera pole do współpracy projektantów z władzami samorządowymi i przedsiębiorcami. W regionie powstaje wiele ciekawych projektów z dziedziny designu zakorzenionego w specyfice śląskiej; problemem nie jest brak pomysłów, ale formuła ich zaistnienia w przestrzeni publicznej .

Marian Oslisło, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, uważa że design jest rzeczą unikatową, pozwala w zunifikowanym świecie zachowywać odrębność i tożsamość. Może też wpływać na zainteresowanie i przyciąganie do przestrzeni, którą kreujemy.

W konferencji wzięły udział czołowe postacie ze światowego designu. Pete Kercher z Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności przybliżył samorządowcom, przedsiębiorcom i projektantom ideę projektowania dla wszystkich. Jest to projektowanie dla ludzkiej różnorodności, integracji społecznej i równości. To kompleksowe i nowatorskie podejście stanowi twórcze i etyczne wyzwanie dla wszystkich planistów, projektantów, przedsiębiorców, pracowników administracji i przywódców politycznych.

design2

Pete Kercher z Europejskiego Instytutu
Projekotwania i Niepełnosprawności

Andee Siodmok – dyrektor Dott Cornwall przedstawiła design jako sztukę kreowania rzeczywistości. Design w języku angielskim może oznaczać wiele rzeczy, a tłumaczenie może być bardzo specyficzne. Najbardziej trafną wg niej jest definicja ONZ, że design jest to myślenie przed zrobieniem czegoś.

Natomiast Hanna Kaniasta, menadżer kultury, organizatorka wystaw polskiego wzornictwa mówiła o projektowaniu przestrzeni publicznej na świecie. Zwróciła uwagę, że projektowanie (design) nie jest produktem jak się często uważa, ale procesem.

Konferencja w Rondzie Sztuki, jak i cały projekt mają na celu wypromowanie wzornictwa, mają także wykazać znaczenie designu w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

Tekst i fot.: Jolanta Kołacz

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również