Dotacje na własną firmę w Mazowieckiem

Dotacje na własną firmę w Mazowieckiem

Osoby z niepełnosprawnością z województwa mazowieckiego mogą starać się o bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy w wysokości nawet 40 tysięcy złotych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła rekrutację do projektu Pełnosprawna Firma. Osoby zakwalifikowane do projektu będą mogły dodatkowo liczyć na wsparcie pomostowe w kwocie 1200 zł miesięcznie nawet przez rok. Dodatkowo uczestnicy zostaną objęci bezpłatnym wsparciem szkoleniowo-doradczym.

Warunki oraz zasady przystąpienia do projektu, a także niezbędne w procesie rekrutacyjnym dokumenty można znaleźć na stronie www.pelnosprawnafirma.pl. W pierwszym etapie Fundacja zakwalifikuje do projektu 50 osób niepełnosprawnych na podstawie przesłanych aplikacji oraz rozmów kwalifikacyjnych z komisją rekrutacyjną i doradcą zawodowym. Wypełnione formularze należy składać do Biura Projektu bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w dniach: 2 – 11 kwietnia 2013 r. Na przełomie maja i czerwca uczestnicy projektu odbędą serię kursów przygotowujących do prowadzenia własnej firmy. Szkolenia potrwają 5 miesięcy i będą miały formę zajęć indywidualnych, grupowych oraz zdalnych. Na każdego uczestnika projektu przypadnie średnio 70 godzin takiego wsparcia.

Szkoleniowo-doradczy etap projektu kończy się we wrześniu 2013 r. stworzeniem profesjonalnych biznesplanów (ze wsparciem doradców) przez uczestników projektu. Materiał ten będzie oceniony przez komisję oceny wniosków. W grudniu natomiast planowane jest przyznanie dotacji – w maksymalnej kwocie 40 tys. zł – 35 osobom, które przygotują najlepsze biznesplany oraz udowodnią celowość przedsięwzięcia i jego wykonalność. Ponadto 35 uczestników otrzyma wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności – do 1200 zł miesięcznie. Dla części osób pomoc ta może być przedłużona do 12 miesięcy. Pierwszeństwo będą miały osoby pobierające przed uruchomieniem działalności gospodarczej rentę socjalną. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania firmy każdy uczestnik będzie mógł korzystać ze wsparcia doradcy biznesowego (średnio 20 godzin).

– Zależy nam, aby projekt zapoczątkował pozytywne zmiany w sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych, by stał się kuźnią talentów biznesowych. Szukamy osób ambitnych, przedsiębiorczych, pomysłowych oraz niebojących się nowych wyzwań – mówi Przemysław Żydok, koordynator projektu.

Wszelkie pytania, związane z projektem można kierować na adres e-mail: pelnosprawnafirma@firr.org.pl, Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem (22) 400 50 73.

Osoby do kontaktu:
Piotr Pawłowski
Specjalista ds. PR
tel. 663-000-033
piotr.pawlowski@firr.org.pl

Przemysław Żydok
Koordynator projektu Pełnosprawna Firma
tel. 663-000-037
przemyslaw.zydok@firr.org.pl

Info: FIRR

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również