Finał akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”

31 organizacji pozarządowych, które pomagają w Krakowie, otrzymało czeki na wsparcie swojej działalności. Są to dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Akcja odbyła się już po raz szesnasty, a jej celem była pomoc organizacjom, które działają na rzecz najuboższych, chorych, niepełnosprawnych, seniorów, kombatantów oraz osób wykluczonych społecznie, którzy są mieszkańcami Krakowa.

Warunkiem udziału w tej akcji było posiadanie przez zgłaszaną organizację, statusu klienta – odbiorcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie oraz brak zaległych opłat za korzystanie z ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” jest realizowana we współpracy miasta Kraków z darczyńcami: Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, PGE Energia Ciepła SA, CEZ Skawina SA w Skawinie.

Tegoroczny łączny wkład finansowy fundatorów to 205 tys. złotych. Suma wsparcia w ramach akcji prowadzonych od 2007 roku to blisko 2 miliony złotych.
W 2015 r. akcja „Podzielmy się ciepłem” została wyróżniona nominacją do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Lista organizacji, które w tym roku otrzymały wsparcie:
1. Bank Żywności w Krakowie
2. Dom Ronalda McDonalda w Krakowie – Fundacja Ronalda McDonalda
3. Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym
4. Fundacja Autonomia
5. Fundacja Bariera
6. Fundacja Internationaler Bund Polska
7. Fundacja Nowe Centrum
8. Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
9. Fundacja Ukryte Skrzydła
10. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” –  Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami
11. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Klika”
12. Korczakowska Republika Dziecięca „Dyliniarnia”
13. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział w Krakowie
14. Krakowska Fundacja Hamlet
15. Krakowska Rada Niepełnosprawnych
16. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
17. Polski Komitet Pomocy Społecznej – Małopolski Zarząd Wojewódzki
18. Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
19. Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Emaus”
20. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie
21. Stowarzyszenie „Lajkonik”
22. Stowarzyszenie Manko
23. Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę
24. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Osobom Pokrzywdzonym przez Los
25. Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes
26. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Nadzieja”
27. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie
28. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”
29. Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie
30. Stowarzyszenie Siemacha
31. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie.

Info: krakow.pl

Data publikacji: 22.12.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również