Anna Dymna dołączyła do grona Honorowych Obywateli Miasta Krakowa

Rada Miasta Krakowa podczas sesji 22 maja zadecydowała o nadaniu Annie Dymnej tytułu Honorowej Obywatelki Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
Anna Dymna – wybitna aktorka teatralna i filmowa, wieloletnia pedagog krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, propagatorka poezji i założycielka fundacji „Mimo Wszystko” tytuł Honorowej Obywatelki Miasta Krakowa otrzymała w dowód uznania jej wybitnych zasług dla rozwoju teatru, filmu i kultury polskiej oraz szczególnego zaangażowania społecznego.

Najważniejsze wyróżnienie Miasta Krakowa
Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa to najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez miasto. Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa wręczany jest podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej z okazji Święta Miasta. Uchwałą z 14 czerwca 2017 roku radni wprowadzili limit wyróżnień zgodnie z którym Rada Miasta Krakowa mogła przyznać do czterech tytułów w ciągu kadencji. Limit ten został zmieniony do pięciu tytułów w ciągu kadencji uchwałą RMK 16 marca 2022 r.

Honorowe Obywatelstwo Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa może być nadawane żyjącym obywatelom polskim i cudzoziemcom, za zasługi dla Miasta, całokształt dokonań oraz postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania dla krakowian. Rada Miasta Krakowa może przyznać do pięciu tytułów w ciągu jednej kadencji. W trakcie trwania minionej VIII kadencji RMK nadano tytuły Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa: kardiochirurgowi, profesorowi Antoniemu Dziatkowiakowi, pisarce Oldze Tokarczuk, rysownikowi Andrzejowi Mleczce, profesor psychiatrii Wandzie Półtawskiej i aktorowi Jerzemu Treli.

Projekt uchwały w sprawie nadania Annie Dymnej tytułu Honorowej Obywatelki Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa złożył w imieniu Komisji Głównej przewodniczący Rady Miasta Krakowa Jakub Kosek.

„Od ponad półwiecza Anna Dymna wyraziście wpisuje się w społeczno-kulturalny krajobraz Krakowa. Dzieje się tak nie tylko za sprawą tworzonych przez nią wybitnych ról teatralnych i filmowych. Anna Dymna to również jedna z najbardziej cenionych postaci działalności dobroczynnej w naszym mieście, regionie i kraju” – napisał przewodniczący Rady Miasta Krakowa w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Wręczenie tytułu Honorowej Obywatelce nastąpi najprawdopodobniej 5 czerwca.

Info: krakow.pl, oprac. rhr/, fot. Wiesław Majka / archiwum Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Data publikacji: 23.05.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również