Konferencja „Pełnoprawni seksualnie”

Konferencja „Pełnoprawni seksualnie"

Stowarzyszenie Na Tak oraz Zakład Psychopatologii Dziecka Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na międzynarodową konferencję PEŁNOPRAWNI SEKSUALNIE

konferencja poświęcona podmiotowości osób niepełnosprawnych intelektualnie

Termin: 20.05.2011
Miejsce: Aula Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, ul. Szamarzewskiego 89 D, Poznań

natak_logo

Konferencja adresowana jest do specjalistów zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnością intelektualną: terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów, rehabilitantów, opiekunów, pracowników socjalnych i.in.
Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia, hosteli i organizacji społecznych a także studentów zainteresowanych powyższą problematyką.
Celem konferencji jest wywołanie dyskusji i próba odpowiedzi na pytania:
– Jakie jest społeczne nastawienie do seksualności tej grupy osób?
– Czy zachowania seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie są jedynie zewnętrznym przejawem deficytów poznawczych i emocjonalnych?
– Czy terapeuta musi akceptować potrzeby i zachowania seksualne wspieranych przez siebie osób ?
– Jak nie naruszać intymności i nie zawstydzać osób z niepełnosprawnością?
– Jak motywować do uczenia się bardziej dojrzałych form realizowania potrzeb seksualnych?
– Jak pomagać osobom niepełnosprawnym w budowaniu relacji z ludźmi?
– Jaki jest wpływ osobistych przekonań terapeutów w sferze seksu na hamowanie lub rozwijanie procesu dojrzewania seksualnego u osób niepełnosprawnych?
Potrzeba poruszenia tej tematyki zrodziła się z naszej niezgody na fakt, iż seksualność osób niepełnosprawnych postrzegana jest jako „problem”, z którym otoczenie tych osób „musi coś zrobić”. Seksualność jest ukrytą i intymną ale bardzo istotną sferą życia człowieka, której nie można zlikwidować, a próby jej negowania czy ograniczania kończą się okaleczaniem osobowości i obniżaniem jakości życia. Konferencja ma być apelem o spojrzenie na osobę niepełnosprawną jak na pełnowartościową osobę ludzką z całym jej potencjałem i całą paletą potrzeb, ma wywołać dyskusję na temat modelu wspierania dorosłych osób niepełnosprawnych a w rezultacie doprowadzić osoby wspierające do zrozumienia tej sfery życia i rządzących nią praw i wyposażyć je w potrzebne umiejętności.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać w terminie do 10.05.2010.pocztą elektroniczną na adres: konferencja@stowarzyszenienatak.pl.

Program konferencji:
9.00 powitanie – prof. dr hab. Zbyszko Melosik – dziekan Wydziału Studiów dukacyjnych UAM w Poznaniu

9.15 Gill Brearley (Wielka Brytania) „Seksualność osób niepełnosprawnych – doświadczenia w Wielkiej Brytanii”

10.45 Rainer Fuchs (Niemcy) „Związki osób niepełnosprawnych w Niemczech – moja własna historia”

11.15 pytania dla prelegentów

12.00 przerwa

12.30 Elżbieta Pieńkowska (Polska) „Wyzwania i odpowiedzialność w rozwoju seksualnym młodego złowieka niepełnosprawnego intelektualnie”

13.30 Monika Karwacka (Polska) „Wychowanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną – refleksje nad rolą pedagoga”

14.30 Katarzyna Skoularakos (Dania) „Seksualność pomimo upośledzenia.”

15.15 pytania do prelegentów

16.00 zakończenie

Opłata za udział w konferencji wynosi 50 zł (płatne do dnia 15.05.2010).
Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy organizatora:
Stowarzyszenie Na Tak, ul. Ognik 20C, 60-386 Poznań
nr: 69 1090 1362 0000 0000 3609 4192
tytułem: opłata konferencyjna, imię i nazwisko uczestnika
Udział studentów w konferencji jest bezpłatny.

Osoby biorące udział w konferencji otrzymają materiały konferencyjne, poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) oraz certyfikaty uczestnictwa.

więcej: www.stowarzyszenienatak.pl

Biuro konferencji / kontakt:
Stowarzyszenie Na Tak, ul. Chełmońskiego 2, 60-753 Poznań
tel. 0 61 86 88 444, 510 190 544 (p. Ewa Dienwebel) w godz. 9.00-15.00
e-mail: konferencja@stowarzyszenienatak.pl

Konferencja została dofinansowana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego
Patronat medialny: pion.pl

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również