Konieczna integracja działań powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych

Konieczna integracja działań powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy marszałku województwa śląskiego oraz pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych i równych szans zaprosili pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych oraz przedstawicieli powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych na konferencję.

Konferencja „Integracja działań społecznych powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych – propozycje obszarów współpracy w świetle Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” odbyła się w Sali Kolumnowej gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, 27 maja br. i była pierwszym spotkaniem tego gremium.

Anna Dziąsko, przewodnicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy marszałku województwa śląskiego, na wstępie z radością powitała gościa spotkania, posła na Sejm RP Marka Plurę. Omówiła „Europejską strategię w sprawie niepełnosprawności 2010-2020″, jej założenia, ustalenia. Zwróciła uwagę, że ogłoszono ją jeszcze przed ratyfikowaniem Konwencji ONZ. Podkreśliła, że Strategia wzywa do wspólnego działania na rzecz stworzenia Europy bez barier dla wszystkich jej obywateli. – Dokument przypomina – stwierdziła prelegentka – że na Unii Europejskiej – jej państwach członkowskich – spoczywa odpowiedzialność za poprawę społecznej i ekonomicznej sytuacji osób z niepełnosprawnością /…/ Europejska strategia określa działania i mechanizmy potrzebne do wdrażania Konwencji ONZ w Unii Europejskiej.

Na koniec swojego wystąpienia A. Dziąsko raz jeszcze zaapelowała: – Konwencja ONZ dotyczy osób z niepełnosprawnością – uczyć trzeba ludzi, że mówimy o jakiejś niepełnosprawności, a nie o człowieku niepełnosprawnym.

Poseł Marek Plura wyraził nadzieję, że – Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych będzie nowym źródłem energii i działań na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnością. Wystarczyłoby więcej otwartości – stwierdził – by np. w szkolnictwie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością znaleźć dobre rozwiązania.

Już wcześniej A. Dziąsko zwróciła uwagę, że w tej dziedzinie „coś drgnęło”, bo nauka dla tej grupy dzieci i młodzieży jest obowiązkowa także do 18 roku życia. Poza tym doskonale działają Centra DZWONI w Zgierzu, Warszawie i Bytomiu. Szczególnie Bytom ma imponujące osiągnięcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia pracy. Ale tego typu placówki bez stałych subwencji państwa, gwarantujących im oparcie finansowe – tłumaczyła – podlegają zbytnim „turbulencjom” podważającym poczucie bezpieczeństwa. a wręcz niosą poczucie zagrożenia upadkiem itp.

Self-adwokaci Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU w Bytomiu opowiedzieli o swojej pracy i działaniach w różnych pracowniach WTZ. – Chcemy być traktowani jak inni ludzie, inni pracownicy. Uważam, że są stanowiska dla takich ludzi z inną niepełnosprawnością – powiedział jeden z nich.

– Prosimy pracodawców, by nie dyskwalifikowali nas i po rozmowie kwalifikacyjnej zatrudniali. My chcemy pracować – dobitnie wyeksplikowali swoje postulaty. – Oczywiście to, że jesteśmy zajęci w WTZ nie będzie trwało wiecznie – stwierdzili na zakończenie swojego wystąpienia.

Bardzo interesujące były przykłady dobrych praktyk. O tym, że „trzeba się chwalić, bo to jest sposób na pokazanie dobrej roboty” mówiła już wcześniej przewodnicząca Anna Dziąsko.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością w Jaworznie  przedstawiła Maria Materla, pełnomocnik prezydenta Jaworzna ds. osób niepełnosprawnych. W tym mieście np. cały tabor komunikacyjny jest w pełni przystosowany dla osób starszych i z różnymi dysfunkcjami, przeszkolono wszystkich kierowców w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Anna Wandzel, dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON scharakteryzowała natomiast program „Aktywny Samorząd” jako przykład dobrej współpracy PFRON z samorządami. W sposób bardzo przejrzysty pokazała w swojej prezentacji zakres i sposoby tej współpracy, wskazując zadania i możliwości PFRON w likwidacji np. bariery transportowej poprzez m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie wózka inwalidzkiego, czy zdobycie protezy nawet o bardzo wysokiej jakości, o ile celowość zwiększenia tej jakości dla zdolności do pracy wnioskodawcy zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, i wiele innych.

O modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością przez ich asystentów w ramach realizowanego innowacyjnego projektu pn. „Centrum Asystentury Społecznej (CAS) – model wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością” mówił Grzegorz Żymła – członek Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością przy marszałku województwa śląskiego.

Bardzo bogaty program konferencji wywołał jednak pewien niedosyt tematów bezpośrednio związanych z wymierną działalnością powiatowych rad ds. osób z niepełnosprawnością. Marcin Mikulski, przewodniczący katowickiej rady wolałby usłyszeć np. jakie działania innowacyjne podjęły inne rady ds. osób niepełnosprawnych, wymienić się doświadczeniami etc. – Powinniśmy działać według jakiś reguł, stworzyć drogę do wypracowania konkretnych standardów funkcjnowania tych rad – zaapelował w dyskusji. Wskazał na konkretne osiągnięcia, jakim jest z pewnością konieczność zaakceptowania przez członków Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach każdego nowego projektu budowlanego pod kątem przystosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsze spotkanie nie wyczerpało z pewnością wszystkich możliwych obszarów współpracy w świetle Konwencji OZN o prawach osób niepełnosprawnych dla integracji działań społecznych powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych, ale na pewno dostarczyło wiele dobrych wskazówek na następne.

Tekst i fot.: Iwona Kucharska

Data publikacji: 29.05.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również