Konkurs Plastyczny „Kalisz – najstarsze miasto w Polsce”

Konkurs Plastyczny „Kalisz – najstarsze miasto w Polsce”

Jego organizatorami były Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu, OSRiR, oraz Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza".

Po raz pierwszy podsumowanie konkursu połączone było z prezentacjami artystycznymi, m.in. poezji i muzyki.

Konkurs „Kalisz – najstarsze miasto w Polsce”, podobnie jak poprzednie – jest wkładem środowiska osób niepełnosprawnych w obchody święta miasta, a jego celem jest podkreślenie aktywnej obecności w społeczeństwie wcale niemałej grupy społecznej, jaką jest środowisko osób niepełnosprawnych. Dla osób tych, często nie potrafiących lub wręcz nie mogących w sposób werbalny wyrazić swych uczuć i emocji, szukających innych środków wyrazu i przekazu informacji, konkursy takie są niepowtarzalną szansą na nawiązanie nici porozumienia z otoczeniem, jedyną możliwością dowartościowania się i zaprezentowania swojej twórczości. Znaczna frekwencja świadczy o dużym zapotrzebowaniu na tego typu działania.

Do oceny nadesłano ponad 60 prac wykonanych różnymi technikami.

W konkursie wzięło udział 13 placówek rehabilitacyjnych z Wielkopolski: warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków szkolno-wychowawczych i domów pomocy społecznej z Kalisza, Ostrzeszowa, Swobody, Przygodzic, Ostrowa Wlkp., Doruchowa, Nowych Skalmierzyc, Pisarzowic, Kuźnicy Grabowskiej i Odolanowa – łącznie ok. 150 osób.

Projekt był współfinansowany ze środków PFRON, który ufundował nagrody i wyróżnienia. Wśród pozostałych patronów i sponsorów znaleźli się m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie kultury i edukacji narodowej, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej.

Tekst i fot.: Mariusz Patysiak

kalisz_konkurs3.jpg

 I miejsce, Jacek Wojtaszek, cykl płaskorzeźby pt. „Kalisz najcenniejsza wizytówka Polski” WTZ w Kuźnicy Grabowskiej

kalisz_konkurs1.jpg

  II miejsce, Tomasz Henglewicz, linoryt pt. „Kościół św. Józefai” ŚDŚ w Nowych Skalmierzycach

kalisz_konkurs2.jpg

 III miejsce, Mariusz Męcel, pastela pt. „Baszta Dorotka” WTZ w Kaliszu

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również