Laureaci Małopolskiego SRS 2012

Pod koniec sierpnia br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie odbyło się spotkanie członków Kapituły Konkursu - Rady Nagrody Specjalnej „Małopolski Samorząd Równych Szans", których zadaniem było dokonanie oceny projektów na najlepiej realizowane przez małopolskie samorządy działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Małopolska edycja konkursu jest częścią ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans, którego organizatorem jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. W konkursie po raz drugi została wyodrębniona dodatkowa specjalna kategoria, w której małopolskie samorządy ubiegają się o nagrodę marszałka województwa małopolskiego za zrealizowane lub realizowane projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności. Zgodnie z regulaminem, Małopolska przyznała dwa główne tytuły za najlepsze działania podejmowanie w powiecie oraz w gminie oraz 4 wyróżnienia.

Kapituła po naradzie zdecydowała przyznać następujące nagrody:

Główną nagrodę za najlepsze powiatowe działania, tym samym tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans" otrzymał powiat olkuski, natomiast wyróżnienie w tej kategorii otrzymał: powiat wadowicki

Główną nagrodę na najlepsze gminne działania, tym samym tytuł „Małopolskiego Samorządu Równych Szans" otrzymała gmina Wieliczka.
Wyróżnienie w tej kategorii trafi do : Klucz, Wadowic i Krakowa.

Info: FIRR

Data publikacji: 05.09.2012 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również