Nowy rok szkolny w nowym budynku ośrodka Braille’a

Z początkiem roku szkolnego ruszyły zajęcia w nowym budynku dydaktycznym specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy. 3 września w uroczystym otwarciu pawilonu wzięła udział przewodnicząca sejmiku kujawsko-pomorskiego Dorota Jakuta.

Ośrodek im Braille’a w Bydgoszczy jest placówką dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabowidzącej, głuchoniewidomej oraz ze złożoną niepełnosprawnością. To jednostka organizacyjna samorządu województwa i jedyna tego typu placówka w województwie i północnej części Polski.

– Stworzenie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do nauki i zdobywania zawodu, to jeden z warunków do właściwego przygotowania ich do samodzielnego życia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Wartość inwestycji, w ramach której budynek warsztatów szkolnych został rozbudowany o nowe skrzydło, to 5,3 miliona złotych. Przedsięwzięcie jest projektem realizowanym przez Urząd Marszałkowski. W nowym trzykondygnacyjnym skrzydle budynku powstało 26 nowoczesnych pomieszczeń dydaktycznych i pracowni. Wśród nich są 4 sale zajęć wczesnej interwencji dla dzieci z dysfunkcją wzroku, przygotowujących dzieci niewidome do życia z niepełnosprawnością. Do tej pory ośrodek nie miał możliwości prowadzenia tego typu zajęć. Powstały też pomieszczenia z aneksami kuchennymi, sale dostosowane do nauki zawodów: pracownik obsługi hotelowej i rolnik oraz pracownie (między innymi: hotelarska, gastronomiczna, zajęć plastycznych i informatyczna). Znalazły się tu także sale zajęć nauczania początkowego. Powierzchnia ośrodka powiększyła się o 1,3 tysiąca metrów kwadratowych.

Prace budowlane w nowym budynku warsztatów dobiegły końca wiosną. W czasie wakacji zakupione zostały meble, wyposażenie pracowni, sprzęt komputerowy, a także część pomocy dydaktycznych.

W ramach realizacji innego projektu w październiku 2011 zakończyła się termomodernizacja wszystkich budynków ośrodka, która objęła ocieplenie fundamentów i stropów, wymianę okien i drzwi, a także remont elewacji.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również