Nowa kadencja rady ds. osób niepełnosprawnych w Krakowie

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która zajmuje się oceną i doradztwem w zakresie przedsięwzięć skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, spotkali się z prezydentem Krakowa i otrzymali nominację na nowa kadencję.

Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy prezydencie Krakowa należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających zarówno do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, jak też do realizacji praw osób niepełnosprawnych.
Rada zajmuje się opiniowaniem projektu powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną jego realizacji. Przedstawia także swoje opinie dotyczące możliwych skutków dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie projektów uchwał i programów Rady Miasta Krakowa.

Spotkanie było okazją do wręczenia nominacji członkom rady nowej kadencji, w prace której zaangażowani są:
• Małgorzata Felger – Fundacja Helpful Hand,
• Zofia Sawa – Krakowska Rada Niepełnosprawnych,
• Piotr Stefański – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Nadzieja”,
• Małgorzata Turek – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi „Chmurka”,
• Paweł Wójtowicz – Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO”.
Podczas spotkania prezydent podziękował także za zaangażowanie rady w działania realizowane w kadencji zakończonej 31 grudnia 2019 r. W mijającej kadencji pracę w radzie zakończył Jan Ortyl z Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Małopolski.

Ino: krakow.pl
Data publikacji: 20.02.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również