BCO tworzy centrum profilaktyki raka i ośrodek kompleksowej diagnostyki i leczenia

Dwa ośrodki związane z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem raka tworzy Białostockie Centrum Onkologii (BCO). Centrum profilaktyki ma ruszyć w listopadzie, ośrodek kompleksowej diagnostyki i leczenia raka u kobiet Breast Cancer Unit ma powstać do 2022-2023 roku.

Białostockie Centrum Onkologii jest jedynym specjalistycznym szpitalem w Podlaskiem, który leczy chorych na nowotwory. Placówka podlega samorządowi województwa podlaskiego.

20 lutego na konferencji prasowej w BCO podsumowano wydatki, jakie od 2018 r. samorząd województwa przeznaczył zarówno w budżetu województwa jak i z UE z na różne działania związane z walką z rakiem w Białostockim Centrum Onkologii.

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borkowska poinformowała, że w ciągu dwóch ostatnich lat, zarząd województwa podlaskiego przeznaczył łącznie 39,5 mln zł z budżetu województwa z dotacji celowych na różne projekty realizowane w tym szpitalu, w tym inwestycyjne. Oceniła, że to duże wsparcie.

13,5 mln zł z tej kwoty przeznaczono na zakup sprzętu medycznego, pozostała kwota – 26 mln zł – na inwestycje. Np. jesienią 2019 r. otwarto wyposażony w nowoczesny sprzęt zakład diagnostyki obrazowej. Za kolejne 22 mln zł środków z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego BCO realizuje projekty związane z profilaktyką różnych nowotworów.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podkreślił, że wszystkie projekty i inwestycje realizowane w BCO wpisują się w Narodową Strategię Onkologiczną, ale też szpital i władze regionu nie czekają na tę strategię i prowadzą swoje prace i inwestycje.

– Nie czekamy na narodową strategię, ona jest oczywiście potrzebna i niezbędna do tego, żeby prowadzić różne działania, tylko sami, jako zarząd województwa podlaskiego przy współpracy z dyrekcją (BCO), z personelem medycznym, realizujemy te przedsięwzięcia, żeby stworzyć jeden z najlepszych ośrodków, jak nie najlepszy w Polsce, do leczenia chorób nowotworowych – powiedział Artur Kosicki.

Dyrektor BCO Magdalena Borkowska poinformowała, że w listopadzie powinno zacząć działać Centrum Profilaktyki Onkologicznej. Ma to być dostępne dla wszystkich miejsce, gdzie będą się odbywać różne spotkania edukacyjne z profilaktyki raka. – Naszą rolą jest edukować, naszą rolą jest nie straszyć, naszą rolą jest obowiązek stworzenia takich warunków przyjaznych, abyśmy wszyscy tak naprawdę byli zdrowi – mówiła Borkowska.

Do 2022-2023 ma być natomiast gotowe centrum kompleksowego leczenia i diagnostyki raka dla kobiet Breast Cancer Unit. W grudniu 2019 r. do urzędu miejskiego w Białymstoku trafił wniosek o pozwolenie na rozbiórkę jednego z budynków i wydanie pozwolenia na budowę w jego miejsce nowego obiektu na potrzeby Breast Cancer Unit. Magdalena Borkowska poinformowała, że będą starania o pozyskanie pieniędzy na ten ośrodek z Narodowej Strategii Onkologicznej.

– Choroby nowotworowe to jest plaga współczesności – powiedziała kierownik Zakładu Patomorfologii BCO dr hab. Luiza Kańczuga-Koda. Wyjaśniła, że by walczyć z rakiem potrzebna jest kompleksowa, skoordynowana opieka nad pacjentem, szybka i prowadzona przez najlepszych specjalistów, i taka jest też idea ośrodków typu Cancer Unit. Muszą one spełniać szereg wymagań prawnych, organizacyjnych. Pacjent przechodzi tam diagnostykę, planowanie leczenia, samo leczenie, monitorowana też jest sytuacja pacjenta po leczeniu.

Mówiła, że aby powstał taki ośrodek, trzeba spełnić wiele restrykcyjnych warunków, także dotyczących personelu medycznego, sprzętu medycznego, bo muszą być w nim dostępne dla pacjentów wszystkie dostępne metody diagnostyki i leczenia. W takim ośrodku musi działać szerokie konsylium lekarskie, pacjent musi także dostać opiekę psychoonkologa, mieć możliwość rehabilitacji. Podkreślała, że najważniejszym aspektem leczenia w takim ośrodku jest jak najkrótszy czas leczenia pacjentów.

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej BCO dr Wiktora Waśkiewicz poinformowała, że miesięcznie w tym szpitalu wykonywanych jest ok. 600 badań RTG, 1,5 tys. badań USG, około 1,1 tys. mammografii. (PAP)

Izabela Próchnicka, fot. BCO

Data publikacji: 20.02.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również