Obchody Dnia Protestu w Jeleniej Górze

Inspektorat Pracy we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Jeleniej Górze i Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów tamże to komitet organizacyjny obchodzonego 5 maja Europejskiego Dnia Protestu Przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze.

W zorganizowanym 18 maja w Filharmonii Dolnośląskiej sympozjum naukowym uczestniczyli m.in.: patron honorowy, wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Szmajdziński, posłowie Marzena Machałek i Adam Lipiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP – prof. dr hab. Ryszard Legutko, krajowy konsultant ds. fizjoterapii prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa i powiatu oraz osoby niepełnosprawne, emeryci, reprezentanci organizacji pozarządowych, ludzie nauki i techniki, dyrektorzy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, prezesi zakładów pracy chronionej.
W trakcie sympozjum osoby niepełnosprawne, uczestnicy WTZ Towarzystwa Walki z Kalectwem prezentowały swój dorobek i sukcesy, a także przybliżały swoje problemy społeczeństwu.
Z okazji Europejskiego Dnia Protestu wręczano wyróżnienia: statuetkę „Pracodawca bez barier” za rok 2008 otrzymał Marian Bojarski, prezes firmy „Simet” SA, za wkład w integrację osób niepełnosprawnych, rozwój rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego Ziemi Jeleniogórskiej statuetkę „Życie nie musi boleć” otrzymały Zuzanna Dziedzic, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej, Urszula Filipczuk dyrektor PUP w Jeleniej Górze, Elżbieta Skubisz, właścicielka kwiaciarni „Spartakus” tamże oraz Lucyna Szpak, kierownik WTZ przy TWK. Za społeczną postawę, wkład w rozwój rehabilitacji zawodowej i realizację społecznej idei integracji osiem osób wyróżniono „Złotą Odznaką TWK”.
Na wniosek Jeleniogórskiego Oddziału TWK prezydent Rzeczypospolitej brązowym Krzyżem Zasługi odznaczył Krystynę Maślak, złotym – Małgorzatę Michalską-Pochód, Józefa Jezuska oraz Marylę Żarską. Ponadto za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizjoterapii oraz sławienie polskiej myśli naukowej na arenach międzynarodowych Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono – Zbigniewa Śliwińskiego.
Podczas sympozjum wygłoszone zostały referaty – m.in. Zbigniew Śliwiński „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”, Andrzej Podgórski „Szczególne obowiązki pracodawców w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych”, Magdalena Kwasiuk „Bariery architektoniczne i urbanistyczne na przykładzie miasta Jelenia Góra”.
W sympozjum wzięło udział około 150 osób. Towarzyszyła mu wystawa prac plastycznych WTZ, działały punkty konsultacyjne, a na zakończenie wystąpił zespół kameralny „Klassic Modern” Filharmonii Dolnośląskiej.
– Nasza społeczna wiedza o potrzebach osób niepełnosprawnych jest niedostateczna a, błędne pojęcia i uprzedzenia funkcjonują nadal – powiedział na zakończenie sympozjum Leszek Karbowski, prezes Oddziału TWK w Jeleniej Górze. – Dziś niepełnosprawny na ulicy, na oficjalnej uroczystości czy spotkaniu to widok raczej sporadyczny. I choć organizatorzy tych imprez i spotkań widząc nas łatwo nam współczują to jednak, by nie psuć ogólnego wrażenia, wolą nas unikać i nie pamiętać o naszym istnieniu. I nie chodzi tu o współczucie czy wzruszenie, ale o to, by w końcu nastąpiło sensowne rozwiązanie naszych problemów. My nie chcemy przywilejów my chcemy równych szans.
Oprac. Jumar
fot. Lucyna Szpak

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również