Ośrodek w Mysłowicach zmodernizowany

Konferencja podsumowująca zakończenie projektu pn. „Modernizacja PZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Mysłowicach", odbyła się tamże 21 marca.

Na otwarciu obecna była minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zapewniająca – zgodnie z wymogami prawa – warunki do prowadzenia działalności statutowej i dostosowanie obiektu do wymogów przepisów dotyczących zakładu opieki zdrowotnej. Realizacja projektu umożliwi również prowadzenie działalności statutowej – zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – w przestrzeni bez barier architektonicznych, przyjaznej dla osób niepełnosprawnych.

Według sprawozdawców projektu posiada on pozytywny wpływ na środowisko – poprzez oszczędności energii, na politykę społeczeństwa informacyjnego – dzięki sieci teletechnicznej i sieci komputerowej oraz pozytywny wpływ na politykę równości szans – za sprawą m.in. ww. braku barier.

Mysłowice otrzymały wsparcie finansowe projektu przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2011 w wysokości nieco ponad 2,6 mln zł.

IKa

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również