Pierwszy na Śląsku Inkubator Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych

„Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania szansą na rozwój kariery osób niepełnosprawnych" - konferencja pod taką nazwą miała miejsce 22 maja br. w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.

Spotkanie pomyślane zostało jako uroczyste rozpoczęcie współpracy Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, oraz Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, a dotyczącej wsparcia przedsiębiorczości wśród osób z niepełnosprawnością w woj. śląskim.
Na zakończenie spotkania podpisano uroczyście porozumienie pomiędzy partnerami – deklarację woli i wspierania inicjatywy.

Na konferencji obecny był patron tego przedsięwzięcia, minister Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Uczestniczyli w niej również prezes Zarządu GAPP SA Eugeniusz Wycisło, dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na Śląsku Mateusz Mai, prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego Jacek Kwiatkowski oraz rektor Śląskiej Wyższej Szkoły w Katowicach profesor Andrzej S. Barczak.
To pierwszy na Śląsku Inkubator Przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych, którego celem będzie ich aktywizacja zawodowa. Ma on pomóc niepełnosprawnym, którzy chcą zainicjować własną działalność gospodarczą lub właśnie ją rozpoczynają.

Deklarację woli i wspierania inicjatywy kreowania postaw przedsiębiorczych służących rozwojowi MŚP poprzez zbudowanie systemu współpracy pomiędzy nauką, biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym i regionalnym zadeklarował Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach.
Jeden z punktów programu konferencji brzmiał: Dobre praktyki – przedsiębiorczość wśród osób niepełnosprawnych. Do prowadzenia własnej firmy zachęcali biznesmeni z niepełnosprawnością ze Śląska. Jednym z prelegentów był właściciel Instytutu ALFA PRIM, głuchoniewidomy Krzysztof Wostal. Prowadzona przez niego firma zatrudnia aktualnie osiem osób, w tym siedem osób z niepełnosprawnościami.
O swoich doświadczeniach opowiedziała również założycielka i prezes spółdzielni socjalnej „Rybka” – Gabriela Szymkowiak i jej syn Jarosław. „Rybka” jest już znana z częstych wizyt premiera Donalda Tuska.

Ilona Raczyńska

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również