Ponad 32 mln zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników małopolskich DPS

– Prowadzenie domów pomocy społecznej to najbardziej specjalistyczne usługi systemu pomocy społecznej. Praca w DPS-ach jest ciężka i wymaga dużego zaangażowania oraz doświadczenia. Dlatego też po raz kolejny rząd właśnie do tych placówek kieruje wsparcie. Ponad 32 mln złotych to kwota, którą przeznaczymy w Małopolsce na dofinasowanie ich bieżącej działalności. Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę pracownikom dodatków do wynagrodzenia – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Na mocy Porozumienia Rządu RP z NSZZ Solidarność z 7 czerwca 2023 r. każdy pracownik zatrudniony w domu pomocy społecznej może liczyć na dodatek do wynagrodzenia (wraz z pochodnymi). Dodatki te dotyczą okresu od kwietnia do grudnia tego roku. Kwota dotacji na jeden etat to 600 zł (na tę kwotę składa się dodatek dla pracownika oraz koszty zarówno pracownika, jak i pracodawcy).

Środki na dodatki dla pracowników DPS-ów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Dofinansowanie będzie mogło wynosić 100 proc. kosztów wypłacanych pracownikom dodatków, bez konieczności udziału środków własnych samorządu.

Środki, które otrzymała Małopolska, zostaną rozdysponowane na 89 DPS. Dotacja ta zabezpieczy wypłatę dodatków dla prawie 6,2 tys. pracowników.

– Wsparcie dla DPS-ów kierujemy regularnie. W roku 2022 dla domów pomocy społecznej w województwie małopolskim przekazaliśmy łącznie ponad 8,5 mln zł. Na tę kwotę składają się m.in. finanse pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej traktujemy bowiem jako istotne wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych. Ta pomoc jest też istotna z punktu widzenia ochrony interesów obywateli korzystających z DPS-ów – dodaje wojewoda Kmita.

Info: MUW w Krakowie, fot. freepik.com

Data publikacji: 03.08.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również