Projekt „Recepta na zmianę” w Wielkopolsce

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk zaprasza organizacje pozarządowe skupiające osoby niepełnosprawne do współpracy w projekcie „Recepta na zmianę".

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych zainteresowanych podjęciem pracy, które spełniają poniższe warunki:
· posiadają statut osoby bezrobotnej (zarejestrowanej w Urzędzie Pracy) lub nieaktywnej zawodowo (bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych)
· są w wieku 15-64 lat
· są zatrudnione lub wykonujące inne prace zarobkowe, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określony w ustawie o pomocy społecznej
· mieszkają w województwie wielkopolskim.

Poszukiwane są osoby zainteresowane pracą w charakterze rekruterów. Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk oferuje zatrudnienie na okres 4 miesięcy, z możliwością odpłatnego wynajmu punktów rekrutacyjnych w siedzibach organizacji.

Uczestnikom projektu organizatorzy zapewniają formy wsparcia w postaci:

– Diagnozy umiejętności i potrzeb beneficjentów ostatecznych, łącznie ok. 28h/osoba.

– Warsztatów „Rozwój umiejętności życiowych” w tym:
· doradztwo indywidualne (4h/os)
· warsztaty „Być sobą”: asertywność, autoprezentacja, radzenie ze stresem (18h/grupa)
· warsztaty „Twój osobisty potencjał”: zarządzanie sobą, wyznaczanie celów (16h/grupa).

– Animacji, która obejmuje:
· zajęcia motywujące do pracy nad sobą (144h/grupa)
· trening pracy – nauka poszukiwania pracy (24h/grupa)
· spotkania z mediatorem zatrudnienia – pomoc w poszukiwaniu pracy (7h/osoba).

– Szkoleń i kursów:
· kursy zawodowe dla 60 osób
· szkolenia informatyczne dla 20 osób
· szkolenia wolontarystyczne dla 20 osób.

– Bilansu pracy nad sobą:
· Doradztwo indywidualne (2h/os.)
· Doradztwo wg potrzeb (7h/os.).
– Staż/praktyki zawodowe dla 15 osób oraz wolontariat (5 osób).

Ponadto zapewnione będzie wsparcie dodatkowe w postaci:
· asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (szkolenia i zatrudnienie 5 asystentów)
· zwrotu kosztów dojazdu (na zajęcia, kursy i staże/praktyki)
· zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną
· cateringu oraz noclegu i pełnego wyżywienia w przypadku zajęć wyjazdowych
· materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb beneficjentów
· ubezpieczenia społecznego i stypendium szkoleniowego w trakcie szkoleń i kursów zawodowych
· płatnego stażu.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2012 roku do 31 stycznia 2014 roku. Uczestnictwo w proponowanym przedsięwzięciu jest bezpłatne.

Oprac. JoKo

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również