Rozbudowa Ośrodka Braille’a

Rozbudowa Ośrodka Braille'a

Na początku lipca ruszy rozbudowa budynku warsztatów szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy. Zaplecze dydaktyczne placówki powiększy się o 26 sal dydaktycznych. Rozpoczynają się też przygotowania do budowy sali gimnastycznej przy ośrodku. Na propozycję Zarządu województwa kujawsko-pomorskiego poszerzenia inwestycji o budowę ośrodka zgodził się sejmik.

Ośrodek im Braille’a w Bydgoszczy jest placówką dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabowidzącej, głuchoniewidomej oraz ze złożoną niepełnosprawnością. To jednostka organizacyjna samorządu województwa i jedyna tego typu placówka w regionie i północnej części Polski. Obecnie w ośrodku kształci się ponad 270 uczniów.

wizualizacja

Wizualizacja Ośrodka po rozbudowie i remoncie

– Stworzenie osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do nauki i zdobywania zawodu to jeden z warunków do właściwego przygotowania ich do samodzielnego życia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Wartość inwestycji, która zakłada rozbudowę budynku warsztatów szkolnych o nowe dwukondygnacyjne skrzydło, to 5,3 miliona złotych. Rozbudowa jest projektem realizowanym przez Urząd Marszałkowski. Wykonawca inwestycji otrzymał już pozwolenie na budowę. Prace ruszyły na początku lipca.

W ramach realizacji inwestycji powstanie 26 sal dydaktycznych i pracowni. Wśród nich będą 4 sale zajęć wczesnej interwencji dla dzieci z dysfunkcją wzroku, przygotowujących dzieci niewidome do życia z niepełnosprawnością. Do tej pory ośrodek nie miał możliwości prowadzenia tego typu zajęć. Powstaną też pomieszczenia z aneksami kuchennymi, sale dostosowane do nauki zawodów: pracownik obsługi hotelowej i rolnik oraz pracownie (między innymi: hotelarska, gastronomiczna, zajęć plastycznych i informatyczna). Powierzchnia ośrodka powiększy się o 1,3 tysiąca metrów kwadratowych.

Rozpoczynają się też przygotowania do rozszerzenia rozbudowy ośrodka o nową salę gimnastyczną. Decyzję o realizacji tej inwestycji podjęli na ostatniej sesji radni województwa. W tym roku powstanie koncepcja techniczna projektu budowy sali. Szacowany koszt budowy to 2 miliony złotych.

W ramach realizacji innego projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynków ośrodka, tzn. wymiana stolarki okien i drzwi, docieplenie ścian, podłóg i strychów, a także poprawa estetyki remontowanych obiektów. Termomodernizacją objętych będzie 11 placówek edukacyjnych, w tym Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze im. gen. Maczka w Bydgoszczy i im. J. Korczaka w Toruniu.

Info: Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również