Uczelnie szerzej otwarte

Na polskich uczelniach wyższych studiuje coraz więcej osób niepełnosprawnych. W roku 2010 było ich o 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

Tylko we Wrocławiu studiuje ich blisko 3 tys., a na Politechnice Wrocławskiej uczy się ich 330. Większa liczba studiującej młodzieży z niepełnosprawnością wynika m.in. z dostosowania uczelni do ich potrzeb w zakresie likwidacji barier architektonicznych, a także wyposażenia w sprzęt ułatwiający zdobywanie wiedzy, np. powiększalniki, komputery z oprogramowaniem przetwarzającym tekst na mowę itp.

Według Bartłomieja Skrzyńskiego – miejskiego rzecznika ds. niepełnosprawnych we Wrocławiu oprócz udogodnień na uczelni ważne jest także przystosowanie otoczenia: akademików, okolicznych sklepów, środków komunikacji.

Jednak najistotniejszym i najważniejszym wyzwaniem dla uczelni jest zapewnienie doradztwa zawodowego i pomoc studentom w wybraniu odpowiedniego kierunku studiów; uwzględniając również stan zdrowia studenta, aby po uzyskaniu dyplomu nie powiększył on grona bezrobotnych.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również