W Zabrzu będą debatować na temat wdrażania dostępności w instytucjach publicznych

„Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami” to temat konferencji jaka odbędzie się 6 czerwca w Oddziale ZUS w Zabrzu. Jej celem jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w ramach rządowego Programu Dostępność Plus na lata 2018–2025.

– Gdy mówimy o dostępności często pierwszym skojarzeniem jest usunięcie barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, czy też obecność tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących. Jednak dostępność to zdecydowanie szersze pojęcie. To rozwiązania, które służą nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale szerokiemu gronu odbiorców, osób ze szczególnymi potrzebami – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Z tych ułatwień mogą korzystać osoby starsze, rodzice małych dzieci, którzy przemieszczają się w przestrzeni publicznej z dziecięcym wózkiem, ale też każdy z nas, jeśli w związku z chorobą ma czasową niepełnosprawność. – Dlatego temat dostępności przestrzeni publicznej, w której funkcjonujemy jako społeczeństwo, to sprawy nas wszystkich. Dlatego też do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych wprowadzonymi udogodnieniami w zakresie dostępności – dodaje rzeczniczka.

Podczas konferencji będzie okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń, dobrych praktyk w dziedzinie dostępności w zakresie usuwania barier i utrudnień architektonicznych, cyfrowych oraz tych informacyjno-komunikacyjnych. Zaproszeni prelegenci przedstawią informacje o celach i postępach programów, które zapewniają dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o postępowaniach skargowych na brak dostępności oraz o praktykach w zakresie wdrażania dostępności w instytucjach publicznych w ramach rządowego Programu Dostępność Plus na lata 2018–2025. Omówione będą też narzędzia, które wspierają wdrażanie dostępności, m.in. pożyczki z Funduszu Dostępności oraz programy i projekty realizowane przez PFRON.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono też przedstawicieli trzeciego sektora, by od swojej strony ocenili stan dostępności przestrzeni publicznej, ale też wskazali swoje uwagi na temat wprowadzonych rozwiązań i przedstawili pomysły co można zrobić, by instytucje publiczne stały się bardziej dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na sali konferencyjnej konieczne są wcześniejsze zapisy (do 1 czerwca br.) pod nr tel. tel. 32 277 86 73 lub beata.serwinska@zus.pl.

Konferencja organizowana jest przez ZUS we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, PFRON i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa pokonkursowa prac plastycznych zgłoszonych w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pt. „Świat za sto lat”.

W dniu konferencji na parterze budynku Oddziału ZUS w Zabrzu odbędzie się Dzień otwarty dla Osób z Niepełnosprawnościami, w trakcie którego instytucje i organizacje pozarządowe zrzeszające osoby niepełnosprawne i działające na rzecz osób niepełnosprawnych na specjalnie przygotowanych stoiskach będą udzielały na porad, konsultacji i wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

Info: ZUS

Data publikacji: 26.05.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również