Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych

W minioną sobotę, 16 kwietnia 2011 roku, podczas uroczystej gali poznaliśmy laureata nagrody marszałka województwa wielkopolskiego w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych". W konkursie zwyciężył powiat średzki.

Nagrodą w plebiscycie było 30 tysięcy złotych i statuetka, którą wręczył przedstawicielom wyróżnionego powiatu marszałek Marek Woźniak. Powiat średzki został uhonorowany za wprowadzenie efektywnego systemu wparcia osób niepełnosprawnych i elementów infrastruktury oraz tym samym, za najlepsze spośród wszystkich nominowanych powiatów, odzwierciedlenie głównego przesłania konkursu jakim jest ukazanie Wielkopolski jako regionu otwartego i przyjaznego wszystkim jej mieszkańcom.

W trakcie swojego wystąpienia marszałek podkreślił, że I edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” miała na celu zaprezentować to, co w wielkopolskich powiatach dobrego dzieje się w kwestii przygotowania propozycji, jak uczynić świat lepszym, jak poprawić jakość życia i jak otworzyć przestrzeń publiczną dla osób niepełnosprawnych.

Przedstawiciel samorządu województwa wielkopolskiego z uznaniem odniósł się do wszystkich rozwiązań zaproponowanych przez finałową dziesiątkę powiatów, z myślą o włączaniu społecznym osób niepełnosprawnych, pogratulował pomysłów, ich realizacji i zapowiedział też, że konkurs będzie kontynuowany, bo (…) warto dzielić się dobrymi praktykami i budować silną Wielkopolskę otwartą dla wszystkich – mówił.

Samorząd województwa wielkopolskiego przyznał również cztery wyróżnienia:
1. miastu Poznań – wyróżnienie specjalne za innowacyjność i modelowość wdrażanych rozwiązań
2. powiatowi pilskiemu – za wyobraźnię w efektywnym włączaniu osób z niepełnosprawnościami w otwarty rynek pracy
3. powiatowi wrzesińskiemu – za wrażliwość w budowaniu społeczności bez barier
4. powiatowi słupeckiemu – za współpracę w tworzeniu obszarów społecznej rehabilitacji.
Przyznając powyższe wyróżnienia kapitule konkursu przyświecała intencja zachęcenia samorządów lokalnych do podejmowania nowych inicjatyw i doskonalenia już istniejących rozwiązań włączających osoby niepełnosprawne w życie społeczne.
Podczas gali przyznano także tytuły w 17. plebiscycie programu „Wyzwanie” TVP Poznań – „Człowiek Roku Wśród Niepełnosprawnych 2010″, którym został Paweł Piechowicz oraz „Człowiek Wielkiego Serca 2010″, który otrzymał Bohdan Smoleń. Uroczystość uświetnił koncert zespołu Lombard oraz występy artystów z niepełnosprawnością – Agnieszki Kubickiej oraz Marka Siwka.

Organizatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia był samorząd województwa wielkopolskiego oraz Telewizja Polska S.A. oddział w Poznaniu.

Info: umww.pl

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również