Znamy Śląskich Lodołamaczy!

Znamy Śląskich Lodołamaczy!

12 września br. w Hotelu QUBUS Prestige w Katowicach odbyła się Gala podsumowująca regionalny śląski etap VII edycji Konkursu „Lodołamacze 2011" -kampanii na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Wiemy już kto zdobył tytuł pracodawcy wrażliwego społecznie.

fazon lodo2 lodo

Wśród ubiegających się o statuetkę Lodołamacza były firmy małe i duże, przedsiębiorstwa rodzinne, korporacje, instytucje publiczne, a także stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe. W regionalnej gali uczestniczyli m.in.: Maria Nowak – posłanka na Sejm RP, Barbara Pokorny – przewodnicząca Rady Krajowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Piotr Spyra – wicewojewoda śląski, Krystyna Siejna – wiceprezydent Katowic, Marcin Michalik – zastępca prezydenta Chorzowa, Henryk Ptasznik – zastępca prezydenta Siemianowic Śl., Anna Wandzel – dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, Beata Marynowska – Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach.

Galę uświetnił również Ireneusz Dudek – multiinstrumentalista, wokalista i kompozytor. Twórca i organizator Rawa Blues Festiwal ufundował bilety na tę imprezę dla laureatów konkursu, zapewnił również, że osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach oraz osoby im towarzyszące będą miały na festiwal wstęp wolny.

– Każdy kto dobrze zatrudnia osoby niepełnosprawne zasługuje na szacunek i wyróżnienie, ale reguły konkursu są takie, że ktoś musi wygrać – powiedziała otwierając uroczystość Barbara Pokorny. – Praca to droga do integracji społecznej tych osób – dodała.

Lodołamacze mają już stałe miejsce w kalendarzu imprez społecznych, które cyklicznie odbywają się w naszym kraju. Celem inicjatywy podjętej przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON), której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), jest nagradzanie i propagowanie pracodawców, dla których łączenie sfery biznesu ze sferą etyki jest naturalne i oczywiste. Zamiarem organizatorów jest wyróżnianie tych, którzy tworząc nowe i wysokiej jakości miejsca pracy dostrzegają sens i konieczność aktywności zawodowej i rehabilitacji przez pracę osób niepełnosprawnych.

LAUREACI KONKURSU „LODOŁAMACZE 2011″ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Szczególne wyróżnienie Lodołamacz Specjalny zostało w tym roku przyznane posłowi Markowi Plurze, za jego osobisty wielki wkład w zmiany prawa sprzyjające podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. Nie mniej ważna jest jego osobista postawa i działalność jako osoby z głęboką niepełnosprawnością ruchową. Znany jest on z wielu działań społecznych, jeszcze z czasów poprzedzających aktywność parlamentarną, zaś w działaniach ustawodawczych znakomicie charakteryzuje go jego pamiętne zawołanie wygłoszone z trybuny w dostosowanym dla osób niepełnosprawnych Sejmie: “Nie ma demokracji bez integracji!”

Nie mógł on osobiście odebrać przyznanej mu statuetki, ponieważ w tym samym dniu uczestniczył w uroczystosci podpisania ustawy o języku migowym przez prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego. Ten podniosły moment formalnie kończy zainicjowany przez posła Plurę proces legislacyjny ustawy, która daje 60 tysiącom niesłyszących Polaków gwarancje bezpłatnego korzystania z tłumaczy języka migowego we wszystkich instytucjach publicznych. Marek Plura był obecny w trakcie katowickiej gali za pomocą urządzenia mobi toki, które za pomocą mikrokamery i monitora przeprowadza wideotransmisję on-line. Urządzenie to jest wykorzystywane do zdalnego tłumaczenia w języku migowym, co wyprzedzająco spełnia jedno z założeń ustawy podpisanej 12 września przez prezydenta. Z powodzeniem wspiera ono niesłyszących petentów w Urzędzie Miasta w Zabrzu.


W kategorii: Zatrudnienie Chronione

I miejsce i statuetkę LODOŁAMACZ 2011 otrzymała: Firma Limatherm Components Sp. z o. o. z Chorzowa
Około 90 proc. jej pracowników to osoby niepełnosprawne, w tym, aż 51, to osoby z tzw. schorzeniami specjalnymi. W 2010 roku w utworzono w niej aż 118 nowych miejsc
pracy dla osób z niepełnosprawnością.

II miejsce i srebrny medal: Zakłady Mięsne Madej & Wróbel Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej

III miejsce i brązowy medal: NZOZ “Helpmed” im. dr med. Tadeusza Boczonia z Tychów

W kategorii: Otwarty Rynek Pracy

I miejsce i statuetkę LODOAŁMACZ 2011 otrzymał: TRAWIPOL – AZ Sp. z. o.o. z Gliwic – wyróżnia się dużą liczbą zatrudnionych osób niepełnosprawnych, na 162 etaty aż 93 stanowią osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności w tym również osoby ze schorzeniami specjalnymi.

II miejsce i srebrny medal: Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita – Jaworzno III Sp. z o.o. z Jaworzna

III miejsce i brązowy medal: A-TRYBUT Optymalizacja Zatrudnienia Sp. z o.o. z Katowic

W kategorii Otwarty Rynek Pracy przyznano również wyróżnienie dla: Ficomirrors Polska Sp. z o.o.


W kategorii: Pracodawca Nieprzedsiębiorca

I miejsce i statuetkę LODOAŁMACZ 2010 otrzymał: Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie – prócz działań wspomagających niepełnosprawnych pracowników poszukuje wszelkich rozwiązań mających na celu maksymalną aktywizację zawodową ludzi z wszelkimi rodzajami dysfunkcji, którzy zgłaszają się do urzędu.

II miejsce i srebrny medal: Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich

III miejsce i brązowy medal: Powiatowy Urząd Pracy Rybniku

W tej kategorii przyznano dodatkowe wyróżnienia dla: Urzędu Miejskiego w Zabrzu i Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie


Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

Tytuł Super Lodołamacz 2011 przyznano:

Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki
Jej założyciele w 1991r. powołali najstarszy w Polsce warsztat terapii zajęciowej “Promyk”, który działa do dziś. W ośmiu pracowniach „Promyka”: aktywizacji zawodowej, malarstwa, szycia i haftowania, komputerowo-introligatorskiej, ceramiki, makramy, gospodarstwa domowego i technik różnych odbywają się zajęcia dla 40 podopiecznych. I nie jest to „zwyczajny” WTZ, opracowano w nim bowiem i wdrożono autorskie, nowatorskie metody i programy terapeutyczno-edukacyjne, uczestnicy odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy, prace plastyczne jego uczestników zdobywają liczne laury na ogólnopolskich przeglądach, a teatr „Promyka”, będący jego wizytówką, jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.
Ponadto Fundacja od wielu lat pozyskuje prywatne pieniądze, bez udziału środków publicznych, na udzielanie stypendiów naukowych dla uzdolnionych uczniów z niepełnosprawnością oraz prowadzi inne, zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz tego środowiska.

Tytuł Lodołamacz Specjalny 2011 otrzymał:

Marek Plura Poseł na Sejm
Od urodzenia choruje na postępujący zanik mięśni, jednak pomimo swej choroby zawsze stara się pomagać innym osobom potrzebującym wsparcia. Jest przewodniczącym: stałej sejmowej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych, parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych oraz parlamentarnej grupy ds. autyzmu. Jest też współautorem i głównym promotorem wielu zmian ustawowych fundamentalnie wspierających aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałających marginalizacji ich rodzin. Najistotniejsze z nich to:
– znaczące podniesienie limitu dochodowego, po przekroczeniu którego zawiesza się pobieranie świadczenia jakim jest renta socjalna, uchwalenie ustawy o języku migowym gwarantującej osobom komunikującym się w różnych systemach języka migowego pomoc tłumacza w urzędach i innych instytucjach publicznych,
– podniesienie, po raz pierwszy od 6 lat, świadczenia pielęgnacyjnego o 25 proc. tj. o 100 zł/mies.; świadczenie to pobierają bliscy osób niepełnosprawnych, na ogół ich rodzice, którzy nie mogą podjąć zatrudnienia ze względu na konieczność sprawowania stałej, koniecznej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Poseł Plura aktywnie wspierał także trudny proces legislacyjny ustaw przynoszących:
– wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej i instytucjach publicznych,
– nowatorski pakiet dostosowań organizacji wyborów do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
– szereg zmian wspierających równouprawnienie osób niepełnosprawnych w Polsce, poprzez m.in. możliwość poruszania się z psem asystującym w miejscach publicznych, zrównanie rent paraolimpijskich z olimpijskimi, zabezpieczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie kary pieniężnej i punktowej za bezprawne ich zajmowanie.

Działalność posła jako przewodniczącego zespołów parlamentarnych, które są ponadobowiązkowym i dobrowolnym obszarem poselskiej aktywności, cechuje niebywale intensywne włączanie w proces stanowienia prawa organizacji osób niepełnosprawnych. Buduje on także międzynarodową, międzyparlamentarną współpracę w obszarze niepełnosprawności m.in. z Wielką Brytanią, Republiką Czeską, Turcją, Kazachstanem i Indiami.
Niebagatelny jest także wkład Marka Plury we wzorcową likwidację barier architektonicznych w kompleksie budynków sejmowych wraz z salą posiedzeń plenarnych.

Tomasz Jakubiec – przewodniczący Rady Wojewódzkiej Śląskiego Oddziału POPON podkreśla: – Nasi laureaci to pracodawcy wrażliwi społecznie: firmy, instytucje i osoby, które wyróżniają się na tle konkurencji profesjonalną polityką personalną. Działając na różnych obszarach biznesu dbają o rozwój swoich firm, jednocześnie stwarzając równe szanse osobom z niepełnosprawnością na podjęcie pracy, zaś poseł Marek Plura dla nas tu, na Śląsku poprzez jego pracowity, mimo niepełnosprawności, życiorys to prawdziwie “sól ziemi czarnej”.

Patronat honorowy nad śląską edycją konkursu Lodołamacze 2011 objęli: Zygmunt Łukaszczyk – wojewoda śląski, Adam Matusiewicz – marszałek województwa śląskiego oraz Piotr Uszok – prezydent Katowic, zaś wśród patronów medialnych znalazły się „Nasze Sprawy”.

Zobacz galerię…

Tekst i fot.: Radek Szary

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również