Halliwick na pływalni w Gostyniu

Metoda Hallwick

Podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” w Gostyniu (Wielkopolska) uczestniczą w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych na pływalni „Na fali”. Przy wykorzystaniu metody Halliwick uczą się niezależnego (od opiekuna) poruszania się w wodzie i pływania. W terapii tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody.

Głównym celem tej metody jest osiągnięcie jak największej niezależności i poczucia bezpieczeństwa poprzez umiejętność kontrolowania swoich ruchów, oddychania i utrzymywania równowagi w wodzie. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia uczestnikom terapii opanowanie prawidłowych wzorców ruchu, niemożliwych do wykonania na lądzie. Efekty tej terapii okazują się bardzo przydatne w późniejszym samodzielnym funkcjonowaniu.

Po początkowym oswojeniu z wodą uczestnicy poznali zasady kontroli równowagi, a następnie dochodzili do poziomu umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Wtedy, często pierwszy raz w życiu, doświadczali niezależności i samodzielności ruchu. Obecnie opanowują przy pomocy terapeuty i opiekunów konkretne umiejętności ruchowe.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, które wspiera ten rodzaj terapii przypomina, że Halliwick to metoda rehabilitacji w wodzie oraz nauczania pływania osób z dysfunkcjami. Opiera się na wykorzystaniu naukowych podstaw hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała w usprawnianiu ruchowym w środowisku wodnym. Metodę opracował Anglik James McMillan, pracując z niepełnosprawnymi dziewczętami ze szkoły „The Halliwick School for Crippled Girls” w Londynie.

Punktem wyjścia terapii jest oswojenie psychiczne dziecka z wodą tak, aby przebywanie w środowisku wodnym stanowiło dla niego przyjemność. Pływający pacjent musi  nauczyć się przystosowania do różnych doświadczeń związanych z pływalnością i wyporem w wodzie, doświadczyć kontaktu z obcymi osobami oraz poznać nowe środowisko. Kolejne etapy, kładą nacisk na osiągnięcie w wodzie coraz większej niezależności, swobody oraz konkretnych umiejętności. Następuje stopniowe redukowanie asysty dla pływaka, uwolnienie od kontaktu wzrokowego, częsta zmiana pomocników.

Uczestnictwo w zajęciach z innymi dziećmi umożliwia też kształtowanie więzi społecznych ze swoimi rówieśnikami. Pracując metodą Halliwick rzadko korzysta się z przedmiotów wypornościowych. Przy asyście terapeuty dzieci uczą się korzystać z właściwości wody i kontrolować równowagę poprzez wykorzystanie wspólnych zabaw dostosowanych do wieku uczestników danej grupy.

Uczestnik terapii:

  • uzyskuje kontrolę rotacji – nabywa umiejętność wykonywania ruchów w osi poprzecznej, strzałkowej, wzdłużnej oraz łączonej;
  • poznaje siłę wyporu –pozbywa się leku związanego z tonięciem oraz doświadcza, że woda naprawdę wypycha go w górę;
  • unosi się w bezruchu – wykorzystując wszystkie wyuczone wcześniej umiejętności;
  • uczy się ślizgu w turbulencjach –bez asekuracji jest ciągnięty przez wodę dzięki turbulencjom wywołanym przez instruktora;
  • opanowuje podstawowy styl pływacki – pływak wykonuje proste ruchy napędowe rękoma oraz nogami.

Warto podkreślić, że z uwagi na działanie wyporności i efekt odciążenia, wielu pacjentów może wykonywać ćwiczenia w wodzie, których na powierzchni nie byliby w stanie podjąć, np. chodzenie; a z uwagi na gęstość wody każdy ruch pod wodą napotyka na opór, co stanowi doskonałą okazję, aby zwiększać siłę i poprawiać kondycję poprzez trening.

Wiceprezes Stowarzyszenia „Kasia” Urszula Szefer dodaje: – Bardzo ważne jest poświęcenie rodziców, którzy mimo swoich obowiązków zawodowych i rodzinnych, znajdują zawsze czas, by dowieźć swoje dzieci na zajęcia oraz być z nimi i regularnie ćwiczyć. A radość uczestników i satysfakcja opiekunów z dokonań na basenie jest ogromna.

Metoda Halliwick jest szczególnie ceniona przez terapeutów jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami układu nerwowego i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego z chorobami dystrofijnymi, porażeniem mózgowym, przepukliną oponowo-rdzeniową; z zespołem Downa, z zaburzeniami słuchu i wzroku, jak również z zaburzeniami emocjonalnymi, a także dla osób dorosłych po wylewach, urazach rdzenia kręgowego.

Trwające trzy miesiące zajęcia dla  16 podopiecznych oraz ich rodziców zorganizowało Stowarzyszenia „Kasia”. Zajęcia są realizowane w ramach projektu „HALLIWICK”,  dofinansowanego przez PCPR w Gostyniu ze środków PFRON. Projekt uzyskał też wsparcie finansowe Gminy Gostyń.

 

Zobacz galerię

 

pr/, fot. Stowarzyszenie „Kasia”

Data publikacji: 14.10.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również