22 mln zł dla przedsiębiorstw społecznych

– Dawanie szansy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – m.in. osobom z niepełnosprawnościami, jest niezwykle ważne. Temu właśnie służy ekonomia społeczna. W ramach tegorocznej edycji programu Przedsiębiorstwo Społeczne+ przyznaliśmy na ich wsparcie 22 mln zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ustawa o ekonomii społecznej, która w ubiegłym roku została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, ma na celu jeszcze szersze wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

– Dzięki ustawie osobom zagrożonym wykluczeniem zostaną zapewnione optymalne warunki zatrudnienia i reintegracji w przedsiębiorstwach społecznych. Zależy nam, by takich miejsc – a także miejsc pracy – przybywało. Ich rola jest niezwykle cenna – wskazuje Anita Czerwińska, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej.

Przedsiębiorstwo Społeczne+
Jedną z form wsparcia przedsiębiorstw społecznych jest program Przedsiębiorstwo Społeczne+ na lata 2023-2025.

– Mam przyjemność poinformować, że w ramach tegorocznej edycji programu przeznaczyliśmy na wsparcie przedsiębiorstw społecznych 22 mln zł. Ogromna większość, bo 20 mln zł, to dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników. Dzięki takim działaniom wspólnie wzmacniamy potencjał innowacyjny i rozwojowy takich podmiotów, w tym wzrost zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. To bardzo ważne – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wsparcie w ramach programu
W ramach naboru wniosków w edycji 2023 Programu uprawnione podmioty mogły ubiegać się o wsparcie w ramach następujących instrumentów:
• Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia
Uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w przedsiębiorstwie społecznym.
• Instrument 2 – Wsparcie bieżące
Uzyskanie dofinansowania na pokrycie niezbędnych kosztów stałych, np. zarządzania, promocji, obsługi prawnej i księgowej.
• Instrument 3 – Wsparcie reintegracji
Uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Większa pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
– W ramach tegorocznej edycji programu złożonych zostało blisko 860 wniosków, z czego niemal 700 dotyczyło właśnie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników. Dzięki temu wsparciu możliwa jest jeszcze większa pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – podkreśla pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej Anita Czerwińska.

Podmioty, których wnioski otrzymały dofinansowanie, zostaną w najbliższych dniach poinformowane drogą mailową, na adresy wskazane we wnioskach, o dalszych etapach procedury zmierzającej do zawarcia umów o wsparcie.

Info: MRiPS

Data Publikacji: 18.10.2023

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również