Będą ułatwienia dla WTZ w czasie pandemii

Mimo krótszego wymiaru zajęć w warsztacie terapii zajęciowej, dofinansowanie nie będzie zmniejszone, a uczestnik, który przekroczy terminy dopuszczalnej nieobecności na zajęciach, nie zostanie wykreślony z listy – powiedziała PAP minister rodziny Marlena Maląg.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie dotyczące działalności warsztatów terapii zajęciowej w czasie obowiązywania stanu epidemii. Ma być ono odpowiedzią na trudną sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

„Sytuacja epidemiczna w kraju jest bez wątpienia trudna. Troszczymy się zarówno o zdrowie i życie obywateli – to nasz absolutny priorytet, jak też o możliwie sprawne funkcjonowanie placówek i instytucji wsparcia dla różnych grup społecznych. Dotyczy to m.in. warsztatów terapii zajęciowej. Dzięki rozporządzeniu z dnia 20 października br. wprowadziliśmy szereg ułatwień dla WTZ-ów w czasie obowiązywania stanu epidemii” – wskazała minister rodziny.

Przypomniała, że dotychczas czas trwania zajęć w warsztacie terapii zajęciowej wynosił nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W przypadku ustalenia krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć zmniejsza się proporcjonalnie wysokość dofinansowania.

„Wprowadzona przez nas zmiana zakłada, że w czasie obowiązywania stanu epidemii – począwszy od 25 maja bieżącego roku – ustalenie krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć w WTZ nie zmniejszy wysokości dofinansowania działalności warsztatu. Dodatkowo przekroczenie terminów dopuszczalnej nieobecności uczestnika warsztatu na zajęciach, jeżeli zostało to określone w regulaminie, nie będzie stanowiło podstawy do wykreślenia go z listy uczestników” – wyjaśniła Maląg.

Zaznaczyła, że w odpowiedzi na sygnały zgłaszane przez jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, z których wynika, że trudno dzisiaj o pozyskanie psychologów na umowę o pracę, resort umożliwił zatrudnienie psychologa na podstawie umowy innej niż umowa o pracę.

„Rozporządzenie zakłada także uzupełnienie katalogu kosztów działalności warsztatu, które mogą być dofinansowywane ze środków PFRON o wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych i składki na Fundusz Solidarnościowy” – dodała minister rodziny.

Rozporządzenie wchodzi w życie od 10 listopada. (PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. pixabay.com

Data publikacji: 29.10.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również