Dodatek do opłaty za energię elektryczną dla osób korzystających z wentylacji domowej dostępny już niebawem!

Rada Nadzorcza PFRON 19 czerwca br. wprowadziła do programu „Aktywny samorząd” pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej (Obszar E). Aktualnie przygotowywane są szczegółowe zasady realizacji nowego zadania i modernizowany jest elektroniczny system rejestracji wniosków. Termin przyjmowania wniosków zostanie wskazany wkrótce.

Pomoc uzyskasz jeśli: masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub – w przypadku dzieci do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i na podstawie skierowania Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) korzystasz z koncentratora tlenu lub respiratora.

Po złożeniu wniosku możesz otrzymać 100 zł miesięcznie w formie dodatku do opłaty za energię elektryczną.  Dodatek nie podlega rozliczeniu – nie musisz okazywać opłaconych rachunków.

Wniosek złożysz elektronicznie na naszej platformie (system SOW). Jest dostępna ze strony startowej n witrynie PFRON. Jeśli będziesz miał problem z wypełnieniem wniosku, zadzwoń na bezpłatną Infolinię 800 889 777 lub napisz na adres mailowy sow@pfron.org.pl

Nabór wniosków ruszy na przełomie października i listopada, ale  dodatek może być przyznany na opłaty poniesione już od dnia 1 lipca 2024 roku. W tym roku wniosek możesz złożyć aż do końca listopada. W kolejnych latach termin naboru wniosków określi Zarząd Funduszu.

We wniosku musisz wskazać okres objęty zwrotem kosztów opłaty za energię. Okres ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy i krótszy niż 3 miesiące. Czyli możesz złożyć maksymalnie 4 wnioski w ciągu roku. Ale pamiętaj, że dodatek dotyczy opłat poniesionych od dnia 1 lipca 2024 r.

Na przykład – jeśli złożysz wniosek w listopadzie i już w lipcu opłaciłeś rachunek za prąd, to we wniosku wskaż okres do wypłaty dodatku w miesiącach od lipca do października 2024 r. (4 miesiące).

Wniosek rozpatruje i wypłaca dodatek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Sprawę załatwisz jak najbliżej miejsca Twojego zamieszkania. Dane kontaktowe znajdziesz pod linkiem:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-instytucji/

PCPR sprawdzi, czy spełniasz warunki do wypłaty dodatku. Sprawdzi również, czy poprawnie i kompletnie wypełniłeś wniosek. Jeśli nie, musisz go uzupełnić. Dodatek jest wypłacany ze środków publicznych, dlatego jesteśmy uprawnieni do kontroli zgodności Twojego wniosku ze stanem faktycznym.

Info: PFRON, oprac. rhr/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 25.06.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również