Dodatkowe 770 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik rządu ds osób niepełnosprawnych, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Łukasz Krasoń, wspólnie z Ministerstwem Finansów proponuje rozwiązanie odpowiadające na potrzeby środowiska pracowników i pracodawców, wspierające aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami (OzN). To wspólny sukces Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz resortu finansów.

Od 2022 r. w Polsce minimalne wynagrodzenie znacząco wzrosło – od 3010 zł na koniec 2022 r. do planowanych w lipcu 2024 4300 zł. Za tymi zmianami nie podążała kwota dofinansowania z systemu SODIR dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, skutkiem czego OzN zaczęły tracić pracę na otwartym rynku, a na zakłady aktywności zawodowej padło widmo utraty stabilności finansowej.

Rozwiązanie, które proponuje pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych efektywnie wykorzystuje środki PFRON, zwiększając o 15 proc. ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń.

Szacunki zakładają łączne wydatki rzędu 220 mln zł w 2024 r. i 550 mln zł w 2025 r. Przyjęto zwiększenie stawek dofinansowań:
– dla stopnia znacznego kwota bazowa 2760 zł (wcześniej 2400zł)
– dla stopnia umiarkowanego kwota bazowa 1550 zł (wcześniej 1350zł)
– dla stopnia lekkiego kwota bazowa 575zł (wcześniej 500zł)

Dodatkowo dla schorzeń szczególnych dofinansowanie wzrasta o odpowiednio 1380zł, 1035zł, 690zł (wcześniej 1200zł, 900zł lub 600zł), w zależności od wykazanego wyżej stopnia niepełnosprawności.

Dbałość o podmiotowość OzN jest ważna dla wszystkich partnerów Koalicji 15 października i stanowi jeden z istotnych priorytetów polityki społecznej rządu. Systemowe wsparcie zatrudnienia OzN jak i wzrost świadomości społecznej dot. osób z niepełnosprawnościami należą do najważniejszych zadań rządowego pełnomocnika.

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest ważnym aspektem ich codziennego funkcjonowania, wpływającym pozytywnie na jakość życia. To również szansa dla pracodawców na nowe możliwości rozwoju ich przedsiębiorstw i istotne działanie w wymiarze społecznym.

Info i fot. MRPiPS

Data publikacji: 22.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również