Europejska debata o edukacji włączającej dzieci

Edukacja włączająca dzieci jest kluczowa dla budowania społeczeństwa opartego na równości i integracji. Daje każdemu dziecku szansę na rozwój, niezależnie od jego indywidualnych cech czy potrzeb. Ta idea przyświecała wszystkim uczestnikom debaty zorganizowanej w kwietniu przez Parlament Europejski.

Materiał wideo: https://youtu.be/OPKZBQ5IfjI

17 kwietnia 2024 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego odbyło się wydarzenie poświęcone edukacji włączającej dzieci, zorganizowane przez Ewę Kopacz – wiceprzewodniczącą oraz koordynatorkę Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka. Spotkanie zgromadziło praktyków i ekspertów związanych z wdrażaniem edukacji włączającej w krajach Unii Europejskiej, przedstawicieli sektora edukacji, Komisji Europejskiej oraz europarlamentarzystów. Celem wydarzenia było omowienie roli szkół oraz wymiana najlepszych praktyk i narzędzi wspierających nauczycieli, wychowawców i decydentów w ich roli polegającej na promowaniu i kształceniu dzieci w zakresie włączania.

– Empatia to zrozumienie drugiego człowieka, to także podstawowe kompetencje, których powinny być uczone dzieci w szkole i to już od najmłodszych lat. Bo z niewiedzy bierze się brak akceptacji, brak tolerancji ale także agresja – powiedziała wiceprzewodnicząca PE Ewa Kopacz.

Wśród prelegentów, oprocz europoslanki Ewy Kopacz, pojawili się: Iliana Ivanova (Unijna Komisarz ds. Innowacji, Badań, Kultury, Edukacji i Młodzieży), Sabine Verheyen (posłanka do Parlamentu Europejskiego,pPrzewodniczaca Komisji ds. Kultury i Edukacji), Chiara Piccolo (The Alliance for Childhood European Network Group), Andreas Beckmann (Szkoły Europejskie), Annalisa Cannoni (Komisja Europejska), Oana Felecan (Komisja Europejska), Ally Dunhill (Eurochild).

Polskim głosem w dyskusji był przedstawiciel Czepczyński Family Foundation – Damian Kupczyk, psycholog, pedagog i terapeuta dziecięcy, który podzielił się doświadczeniami z wprowadzania projektu ABC Empatii do przedszkoli i szkół podstawowych w Polsce i za granicą.

– Edukacja włączająca dzieci jest nie tylko naszym moralnym obowiązkiem, ale także strategiczną inwestycją w przyszłość społeczeństwa. Zapewnienie każdemu dziecku równych szans i wsparcia w procesie uczenia się jest kluczowe dla tworzenia bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata – podkreśla Damian Kupczyk.

Wydarzenie stało się ważną platformą do prowadzenia dyskusji na temat sposobów tworzenia bardziej inkluzywnych społeczeństw poprzez system edukacyjny. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania uwag zarówno na miejscu, jak i online. Rezultaty debaty przyczynią się do dalszego rozwoju praktyk edukacyjnych w Europie.

***
Czepczyński Family Foundation jest organizacją społeczną, której głównym celem jest zwiększanie dostępności do edukacji oraz stałe podnoszenie jej jakości. Fundatorami CFF są Justyna i Artur Czepczyńscy, którzy od wielu lat prowadzą działalność filantropijną i charytatywną. Zespół CFF tworzą eksperci z takich dziedzin jak: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia rozwojowa czy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Fundacja współpracuje z wieloma partnerami, m.in. Komisją Europejską, OECD, DG FISMA, ROTARY Polska, Fundacja ING Dzieciom, Fundacja ORLEN, Fundacja PZU, Konfederacja Lewiatan, NBP czy BGK.

Info i fot. Czepczyński Family Foundation

Data publikacji: 22.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również