Fundacja Ducha ma już 30 lat!

Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu obchodziła swój jubileusz w październiku br. Od samego początku mieści się przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu. Przez kilka lat od 2007 do 2013 r. w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 trwała wielka odbudowa tego ośrodka.

Z pietyzmem i dbałością o szczegóły zrewitalizowano historyczną zabudowę, stajnię i ujeżdżalnię. Zagospodarowano tereny zielone wokół Fundacji. Projekt miał również na celu poprawę warunków do prowadzenia różnych form terapii dla osób z z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Modernizacja bazy rehabilitacyjnej była konieczna ze względu na zły stan techniczny zabudowań, rosnące zapotrzebowanie na różnego rodzaju formy terapii zajęciowej i powiększająca się liczbę podopiecznych Fundacji.

Powstała na nowo piękna, funkcjonalna placówka, miejsce przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, doskonale wpisana w zielony krajobraz Bydgoskiego Przedmieścia.

Tak piękny jubileusz stwarza wspaniałą okazję do złożenia Kierownictwu Fundacji wyrazów podziękowania za wszystkie dokonania – te wielkie, niezwykłe i niemierzalne, i te zwykłe, codzienne. Wszystkie od 30. lat budują prawdziwą integrację i zmieniają świat osób z niepełnosprawnościami, dając im na co dzień powody do afirmacji życia.

Przekazujemy najszczersze i najserdeczniejsze gratulacje. Jest to dla nas szczególna okazja do przekazania wyrazów szczerej przyjaźni, sympatii i podziwu.

Spełniły się wizjonerskie zamysły Twórcy i Pierwszego Prezesa Fundacji – naszego nieodżałowanego Przyjaciela – śp. profesora Stanisława Duszyńskiego „Ducha”. Piękna, nowa – bo zachwycająco zrewitalizowana – siedziba Fundacji i jej codzienna działalność na rzecz OzN jest godna najwyższego uznania i jest spełnieniem Jego marzeń.

Dziękując kontynuatorkom Jego idei – Prezes Joannie Duszyńskiej-Gawińskiej i Wiceprezes Jolancie Żydołowicz – za dotychczasową, często wręcz tytaniczną pracę przekazujemy wyrazy najwyższego podziwu.

Życzymy Wam i wszystkim Pracownikom oraz Wolontariuszom Fundacji Ducha wielu sukcesów w budowaniu warunków równości szans dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez likwidowanie tak wielu jeszcze przeszkód w prowadzeniu przez nie aktywnego życia.

Fundacja Ducha to organizacja wyjątkowa, działająca przez trzy dekady poprzez różnorodne działania – często pionierskie i odważne – na rzecz i w imieniu OzN nie tylko regionu kujawsko-pomorskiego, ale całego środowiska osób z niepełnosprawnością.

Drodzy Przyjaciele
Przez ponad dwadzieścia lat „Nasze Sprawy” piastowały patronat medialny nad przedsięwzięciami tej organizacji, a przedstawiciele naszej redakcji uczestniczyli w prowadzonych przez nią licznych wydarzeniach: ogólnopolskich obozach wspinaczkowych OzN, towarzyszyliśmy w rajdach, spływach kajakowych Czarną Hańczą, Suchą Rzeczką i na Wigrach i Serwach… A nawet jachtem „Województwo Toruńskie” na Bałtyku!
Byliśmy z nimi przy ogniskach nad Kanałem Augustowskim, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i w Tatrach, śpiewaliśmy z uczestnikami obozów na przepięknej Polanie w Puszczy Augustowskiej i radowaliśmy się wspólnotą i bliskością…

To były „nasze wspólne sprawy” można powiedzieć od prapoczątków. Byliśmy z nimi i wśród nich, w sposób naturalny spełniając również własną potrzebę twórczego współdziałania na rzecz OzN – podopiecznych Fundacji i jednocześnie wypełniając misję naszego czasopisma.

Życzymy
Kierownictwu Fundacji wielu jeszcze lat satysfakcjonującej pracy i; wszystkim Ludziom Fundacji Ducha wielu powodów do radości i afirmacji życia!

Zobacz galerię…

Zespół redakcyjny „Naszych Spraw”

Dofinansowanie projektu rewitalizacji:
Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

fot. archiwum Fundacji Ducha

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również