Jubileusz WTZ w Poznaniu

Okrągłą rocznicę 10-lecia istnienia świętował Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej w Poznaniu. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 15 lutego w Polskiej Akademii Nauk - Pałacu Działyńskich, tamże.

W roku 1993 Jerzy Pawłowski dokonał formalnego zarejestrowania Stowarzyszenia, które korzeniami swymi sięga okresu przedwojennego i rodziny ziemian Chosłowskich. To właśnie dr Janusz Chosłowski poseł na Sejm Rzeczpospolitej wspólnie ze swoim bratem Józefem dali początek idei tzw. ochronek, tj. nieformalnych grup ludzi, którzy z potrzeby serca pomagali potrzebującym.

Obecny prezes Tomasz Jerzy Pawłowski, będący potomkiem Chosłowskich kontynuuje rodzinną tradycję, wzorując się na działaniach przodków i patronki Stowarzyszenia – Praksedzie Lemańskiej, która poświęciła swoje życie wychowaniu sierot w wojennym i powojennym Poznaniu.

Siłę tej organizacji stanowią ludzie różnych zawodów i różnych opcji politycznych skupieni wokół potrzebujących pomocy osób starszych, niepełnosprawnych i chorych. Oprócz ich materialnego wsparcia na co dzień, Stowarzyszenie edukuje i pomaga w rozwoju duchowym i kulturalnym, realizując autorski program „Wychowanie przez sztukę”.

Organizacja, jak również udział w imprezach festiwalowych, koncertach, spektaklach teatralnych oraz publiczne prezentacje uczestników Stowarzyszenia, to – obok stałej pracy terapeutycznej – codzienna działalność tej organizacji, która od 10 lat prowadzi również najstarszy w powiecie poznańskim Warsztat Terapii Zajęciowej.

Prace plastyczne – będące dziełem uczestników zajęć – w tym obrazy, także wytwory rękodzieła, takie jak obrusy, ikebany, gobeliny, a także przeróżne stroiki świąteczne są tej pracy znakomitym przykładem.

Wszystkim ludziom związanym na co dzień i od święta z działalnością Stowarzyszenia i WTZ życzymy oprócz zadowolenia z pracy, czerpania radości i satysfakcji z pełnionej misji i codziennego trudu, który potrzebującym pomocy daje nadzieję i uśmiech.

Oprac. Irca

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również