BĄDŹCIE Z NAMI Cykliczna wystawa i aukcja

BĄDŹCIE Z NAMI Cykliczna wystawa i aukcja

XI Wystawa i Aukcja Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Bądźcie z nami" miała miejsce 18 lutego w hotelu NOVOTEL-BRONOWICE w Krakowie.

Wernisaż połączono z licytacją prac autorstwa wychowanków ośrodków i szkół specjalnych, którzy przez cały rok przygotowują swoje prace z myślą o aukcji. Możliwość zaprezentowania swoich dzieł szerszej publiczności jest dla młodzieży niepełnosprawnej dużą motywacją do pracy twórczej i ogromnym przeżyciem. O wysokim poziomie artystycznym prac świadczy zainteresowanie tą wystawą i licytacją. Dzięki szczodrości zaproszonych gości udało się zebrać kwotę 7 tys. zł, a dodatkową kwotę w wysokości 4,4 tys. zł pozyskały ośrodki ze sprzedaży wystawionych dzieł swych wychowanków. Całkowity dochód z aukcji przeznaczono na materiały plastyczne dla młodych artystów.

Spotkanie było również okazją do uhonorowania Złotymi Słoneczkami przyjaciół Stowarzyszenia „Bądźcie z nami” za działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wraz z nimi wręczono po raz pierwszy Aniołki, które mają otaczać swoją opieką przyjaciół dzieci niepełnosprawnych. Aniołki wykonane zostały przez artystów z autyzmem z Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki „Terapia przez Sztukę”.

Honorowy patronat nad imprezą objął Marek Nawara – marszałek województwa małopolskiego, organizatorem wystawy było Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami” przy wsparciu hotelu NOVOTEL-BRONOWICE i PZU ŻYCIE SA.

Stowarzyszenie powstało w 1992 r. Celem działalności tej organizacji jest bezinteresowna pomoc słabszym i potrzebującym. Stowarzyszenie wspiera, dostarcza informacje, edukuje społecznie, pomaga rozwiązywać problemy oraz stara się dawać nadzieję i wywoływać uśmiech na twarzach swoich podopiecznych. Poprzez swoją działalność promuje ideę kształtowania odpowiedzialności społecznej. Zajmuje się również organizacją akcji charytatywnych, spotkań edukacyjnych poświęconym niepełnosprawnym. Zebrane fundusze przeznacza głównie na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przyborów szkolnych, materiałów plastycznych, wsparcie działalności ośrodków i szkół specjalnych.

Dowodem uznania dla działań Stowarzyszenia prowadzonego przez prezes Cecylię Chrząścik są otrzymane przez nią nagrody i odznaczenia, w tym m.in.: Order Uśmiechu, Medal Komisji Edukacji, Odznaka Przyjaciel Dziecka, Złota Odznaka Przyjaciel Harcerza.

Więcej o Stowarzyszeniu i jego działalności: www.spn.krakow.pl

badzcie_z_nami.jpg

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również