Kolejna edycja „Życia bez bólu”

Organizatorzy - w tym Centrum Rehabilitacji w Zgorzelcu i Polskie Towarzystwo Fizjoterapii - zapraszają w dniach od 24 do 27 marca br. do Zgorzelca na XVII edycję Międzynarodowego Dnia Inwalidy pod hasłem "Życie bez bólu".

W trakcie międzynarodowej konferencji, specjaliści różnych dziedzin m.in. fizjoterapeuci, lekarze, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy pomocy społecznej, urzędnicy państwowi, ludzie niepełnosprawni spotkają się w celu wymiany doświadczeń i wiedzy związanej z niepełnosprawnością, omówienia najnowszych rozwiązań stosowanych w dziedzinie fizjoterapii w Europie i Stanach Zjednoczonych. Spotkanie w ramach Międzynarodowego Dnia Inwalidy będzie dobrą okazją do zaprezentowania osiągnięć współczesnej inżynierii biomedycznej dotyczącej fizjoterapii, ortopedii i medycyny fizykalnej.

Oficjalnemu otwarciu konferencji towarzyszyć będzie koncert Młodzieżowej Orkiestry Mandolinistów pod batutą Tadeusza Grudzińskiego. W trakcie sympozjum naukowego w 12 różnych tematycznie sesjach naukowych omawiane będą aktualne problemy medycyny, fizjoterapii, sposoby pozyskiwania środków unijnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w warsztatach terapeutycznych. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną prace plastyczne o niepełnosprawności, a także prace osób niepełnosprawnych, będące pokłosiem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Żyją wśród nas”.
Więcej na stronie: www.fizjoterapia.org.pl

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również