Kolejny krok ku dostępności. Rząd przyjął projekt ustawy przedłożony przez MFiPR

Dzięki tym przepisom osoby ze szczególnymi potrzebami będą miały łatwiejszy dostęp do takich urządzeń jak terminale płatnicze czy bankomaty. To tylko niektóre korzyści płynące z projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług. Regulacja dostosowuje polskie prawo do wymogów unijnej dyrektywy (tzw. Europejskiego Aktu o Dostępności, w skrócie EAA).

– Celem przepisów jest ograniczenie wykluczenia społecznego. Przyjęte zapisy zapewnią większy dostęp do niektórych produktów i usług osobom z niepełnosprawnościami oraz ograniczeniami funkcjonalnymi wynikającymi z wieku, chorób czy też czasowej lub sytuacyjnej utraty sprawności. Polska ustawa wdrażająca przepisy EAA wpisuje się w program Dostępność Plus – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Nowe rozwiązania dotyczą ściśle określonych produktów i usług, ocenionych jako podstawowe dla swobodnego i jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Są to m.in. komputery, smartfony, e-booki, terminale płatnicze w sklepach, bankomaty, urządzenia do odprawy samoobsługowej, usługi bankowości detalicznej, e-handlu czy też informacji cyfrowej w transporcie pasażerskim.

Zapewnienie dostępności tych produktów i usług będzie oznaczało nie tylko możliwość korzystania z nich przez wszystkich bez względu na ewentualne ograniczenia sprawności, ale również wygodę ich użytkowania.

– Nowe rozwiązania legislacyjne to szansa dla wszystkich. Z jednej strony dla osób o szczególnych potrzebach, do tego aby samodzielnie mogły korzystać nie tylko z miejsc publicznych, ale także usług świadczonych w sposób powszechny. Z drugiej strony to także szansa dla biznesu do wprowadzania do obrotu nowych, bardziej innowacyjnych produktów – dodał minister.

Ustawa określa również funkcjonowanie systemu nadzoru rynku nad spełnianiem obowiązków dostępności przez podmioty gospodarcze.

EAA jest pierwszą tego typu regulacją w prawie unijnym, która w sposób kompleksowy reguluje kwestie związane z dostępnością. Stworzenie jednolitego i nowoczesnego zestawu zasad dostępności produktów i usług zagwarantuje jasność wymogów dla firm działających na rynku unijnym oraz dostępność dla konsumentów.

Projekt trafi teraz do Parlamentu, gdzie będzie rozpatrywany przez Sejm oraz Senat.

Przepisy Ustawy o dostępności niektórych produktów i usług mają zacząć obowiązywać od czerwca 2025 roku.

Info: MFiPR, fot. freepik.com

Data publikacji: 31.10.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również