Lokale wyborcze niedostosowane

Kontrola lokali wyborczych pod kątem ich dostępności dla osób niepełnopsrawnych przeprowadzona została przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w dniach od 7 do 11 czerwca 2010 r. Objęła ona 18 miejscowości, tj: Gdańsk, Gdynię, Bochnię, Bielsko-Białą, Bytom, Gliwice, Głogów, Katowice, Kotlę, Kraków, Libiąż, Mysłowice, Piekary Śląskie, Sopot, Warszawę, Wrocław, Zabrze oraz Zawiercie. W sumie skontrolowano 97 lokali wyborczych.

Do najczęstszych nieprawidłowości należały;
· wysokie progi przy drzwiach wejściowych (nawet 10-krotne przekroczenie dopuszczalnej normy) – 24 lokale
· brak urządzeń umożliwiających dotarcie do lokalu wyborczego osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim (podjazd lub winda) – 10 lokali
· umiejscowienie lokalu wyborczego w piwnicy lub na piętrze – 6 lokali
· zbyt wąskie drzwi wejściowe do budynku – 2 lokale
· szerokość pomieszczeń w budynku uniemożliwiająca swobodne poruszanie się osobie niepełnosprawnej – 1 lokal.
Do utrudnień zaliczono:
· brak miejsc parkingowych zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych
· niefunkcjonalne podjazdy (brak barierek, zbyt stromy podjazd, wąski podjazd uniemożliwiający skręcenie wózkiem inwalidzkim)
· wąskie przejścia na teren okalający budynek (wąskie furtki w ogrodzeniach) i inne
Z raportu wynika, że ponad jedna trzecia skontrolowanych lokali wyborczych nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu.

Konstytucja i międzynarodowe akty prawne zobowiązują państwo polskie do ułatwiania wyborcom z niepełnosprawnością udziału w głosowaniu.

Przed nami druga tura wyborów, w związku z tym zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, ministra spraw wewnętrznych i administracji, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, aby jak najszybciej podjęli odpowiednie działania.

Źródło: www.rpo.gov.pl

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również