Projekt CAL w Rzeszowie

Projekt „Centrum Aktywności Lokalnej" kierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zamieszkujących teren miasta Rzeszowa, nieaktywnych zawodowo i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ukierunkowany jest na wielopoziomową pomoc umożliwiającą uczestnikom powrót do aktywnego życia społecznego i zawodowego. Wsparcie psychologiczne, doradztwo, szkolenia, staże zawodowe znacząco ułatwią przełamywanie barier mentalnych, społecznych oraz zawodowych, umożliwiając planowaną zmianę sytuacji uczestników.
Uczestnicy projektu mają zapewnione m.in.:
· Zajęcia dydaktyczne najwyższej jakości: prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, sale i pomieszczenia dostosowane do osób niepełnosprawnych, bezpłatne materiały szkoleniowe.
· Możliwość korzystania z Centrum Aktywizacji Lokalnej, w tym z dostępu do komputera i Internetu, prenumerowanej prasy oraz pomocy merytorycznej i technicznej w poszukiwaniu pracy.
· Wydanie dyplomów ukończenia projektu uczestnikom spełniającym warunki udziału, po jego ukończeniu z wynikiem pozytywnym.
· Catering lub serwis kawowy.
Rekrutacja trwa do końca lipca 2010 r.
Więcej na stronie: www.b4.org.pl
J. K.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również