Międzynarodowy Dzień Głuchych w Muzeum Śląskim

Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego został uchwalony w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych. Celem święta jest zwrócenie uwagi na problemy, prawa, obawy i osiągnięcia osób niesłyszących. Wiele wybitnych postaci na przestrzeni wieków udowodniło, że ludzi głuchych lub niedosłyszących istotnie niewiele ogranicza. Do tego grona należą między innymi: Ludwig van Beethoven, Francisco Goya, Thomas Edison.

W Muzeum Śląskim w Katowicach Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego był celebrowany 24 września w sposób szczególny. W tym roku świętowano podczas wydarzeń towarzyszących wystawie „Głusza”. To rozbudowany projekt, którego częścią jest wystawa stworzona przez słyszących i Głuchych kuratorów, dzięki czemu daje szansę zapoznania się z wizją świata zbudowaną na znakach i obrazach. Wystawa opowiada o tym, w jaki sposób język wpływa na postrzeganie rzeczywistości, przybliża mało znaną, ale fascynującą kulturę i sztukę Głuchych.

Na początku imprezy odbyło się spotkanie i warsztaty wokół publikacji „Maluj migiem”, której autorką jest Klaudia Wysiadecka, studentka ASP w Katowicach. Wielobarwna książka dla dzieci, bogata w zadania plastyczne, wprowadza dzieci w świat osób Głuchych. Może też być pomocą w nauczeniu się alfabetu migowego. Gościem i zarazem prowadzącą warsztaty była Klaudia Wysiadecka, a spotkaniu towarzyszyła sprzedaż publikacji.

Miało miejsce także oprowadzanie kuratorskie przez Michała Justyckiego poświęcone kulturze Głuchych i artystom Głuchym. Wydarzenie było z tłumaczem na PJM. „Głusza” to pierwsza w Polsce i Europie wystawa poświęcona tematyce sztuki, kultury i komunikacji Głuchych. Wystawa „Głusza” jest bowiem przestrzenią myślenia o problemach Głuchych nie tylko od święta. Ta pierwsza w Europie ekspozycja poświęcona tej tematyce jest nie tylko wzorem zaangażowania we wsparcie tego środowiska, lecz także niezależnym forum wymiany poglądów o jego potrzebach.

Viktoriia Tofan, artystka z Ukrainy przedstawiła historie opowiadane haftem, performance dotyczący problematyki Obcości w społeczeństwie oraz jej rozumienia na przykładzie osób g/Głuchych. Działanie realizowane za pomocą języka ukrytego w hafcie, stworzonego przez artystkę systemu znaków. Wydarzenie rozgrywało się w przestrzeni wystawy „Poza Edenem”.

Wieczorem został przedstawiony mapping na budynku Łaźni, odnoszący się do ważnych postaci ze społeczności kultury Głuchych, szerzący wiedzę na temat niezwykle interesujących postaci, które miały znaczący wpływ na rozwój kultury g/Głuchych i które zasługują na uznanie, szacunek i wdzięczność, autorstwa Tomasza Grabowskiego.

W obchodach wzięło udział ponad sto osób, a wyjątkową wystawę „Głusza” zwiedziło już około 11200 osób.

Oprac. em/, fot. fanpage Muzeum Śląskiego

Data publikacji: 26.09.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również