Miesiąc Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami już za nami!

Fundacja Avalon zainicjowała w tym roku obchody Miesiąca Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Od 5 maja edukowano i uwrażliwiano społeczeństwo na problem dyskryminacji OzN poprzez szereg działań w oparciu o przeprowadzone przez nią badania. Wykazały one, że skala zjawiska jest znaczna, a problem dyskryminacji dotyka tę największą społeczną mniejszość niemalże w każdej sferze życia – publicznej, zawodowej i prywatnej. Fundacja apelowała o wsparcie autorskiej Deklaracji “Szanuję. Nie dyskryminuję.”, w której zawarła 13 najważniejszych postulatów będących wynikiem analizy wspomnianych badań.

Opublikowany został także cykl eksperckich artykułów specjalistów z Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon. Ważnym elementem umacniającym przekaz akcji był zaangażowany społecznie spot wideo, pod hasłem “Niepełnosprawność nas nie ogranicza. Dyskryminacja tak!”, w którym wystąpiło 13 bohaterów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zaś obchody Miesiąca Walki z Dyskryminacją OzN zwieńczył Piknik rodzinny w parku Szczęśliwickim na warszawskiej Ochocie. Partnerem strategicznym akcji była Żabka, a patronat medialny objął portal Onet.

Premiera drugiej części badań – perspektywa osób z niepełnosprawnościami
Fundacja Avalon na przełomie marca i kwietnia przeprowadziła badania “Dyskryminacja Osób z Niepełnosprawnościami”, z którego wnioski zebrane zostały w podzielonym na dwie części raporcie. Pierwsza, dotycząca badań ilościowych, została opublikowana 24 maja.

Z kolei 15 czerwca Fundacja opublikowała drugą część raportu, zawierającą analizę badań jakościowych. W tym opracowaniu Fundacja oddała głos osobom z niepełnosprawnościami, aby to właśnie one podzieliły się swoim doświadczeniem dyskryminacji i dały pomysły na to, jak zapobiegać takim zachowaniom. Organizacja wytypowała wśród chętnych 20 osób, z którymi przeprowadziła rozmowy, korzystając z techniki ustrukturyzowanych wywiadów indywidualnych (IDI).

Pełny już raport można pobrać ze strony Fundacji Avalon- część pierwsza (badania ilościowe) oraz cześć druga (badania jakościowe).

Poruszone w badaniach kwestie i zebrane wyniki obrazują sytuację OzN w codziennym funkcjonowaniu i stanowią podstawę do rozważań odnośnie zapobiegania ich dyskryminacji w Polsce. Z tego powodu obie części raportu zostały wysłane do posłów, posłanek, organizacji pożytku publicznego, instytutów naukowych, uczelni, biur karier, placówek medycznych, placówek pomocowych oraz mediów.

Edukacja ponad wszystko
W oparciu o przeprowadzone badania, Fundacja prowadziła przez cały maj, na swoich kanałach społecznościowych działania edukacyjne, uświadamiające skalę problemu. Wszystkie podparte były osobistymi doświadczeniami bohaterów wspomnianego spotu wideo. Posty i infografiki spotkały się z szerokim zainteresowaniem odbiorów i były punktem wyjścia do dyskusji o dyskryminacji w wielu ujęciach.

“Szanuję. Nie Dyskryminuję”
Przez cały miesiąc Fundacja Avalon zachęcała wszystkich do podpisania swojej autorskiej Deklaracji “Szanuję. Nie dyskryminuję.” Podpisali ją m.in.: Janina Ochojska, Adam Bondar, Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia, Małgorzata Szumowska, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Beata Tadla oraz wiele innych osób i organizacji, które głośno sprzeciwiają się dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Każdy podpis znaczy bardzo wiele w drodze do budowania wspólnego świata bez barier, jednak przedstawiciele Fundacji wskazują na trudy w przebiciu się z przekazem Deklaracji.

– Deklaracja “Szanuję. Nie dyskryminuję!” uświadomiła nam, jak głęboko zakorzeniona jest społecznie dyskryminacja ludzi żyjących z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wiele osób czy instytucji wyrażało gorące poparcie dla naszej inicjatywy, jednak wskazywało, że nie mogą jej podpisać, ze względu na fakt, że sami nie wypełniają jej postulatów. Przyczyn jest wiele – brak rozwiązań systemowych, potrzeba zwiększenia nakładów finansowych do wdrożenia narzędzi dostępności czy też zwyczajne postrzeganie potrzeb OzN jako odmiennych od tych, które posiadają osoby pełnosprawne. To tylko pokazuje, jak bardzo potrzebujemy jako społeczeństwo takich inicjatyw jak Miesiąc Walki z Dyskryminacją naszej Fundacji by realnie poprawiać jakość życia OzN w Polsce – mówi Helena Szczuka, kierowniczka Działu Komunikacji i Promocji Fundacji Avalon.

O dyskryminacji mówili…
Miesiąc Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami to inicjatywa, która nie byłaby możliwa bez wsparcia partnerów, sojuszników, aktywistów i mediów. Partnerem medialnym akcji był Onet, który wsparł ją licznymi publikacjami. Łącznie wygenerowano blisko 80 materiałów w różnych mediach. Fundacja Avalon dotarła do szerokiego grona odbiorców dzięki wsparciu medialnemu między innymi radiostacji lokalnych Polskiego Radia, Radia Kampus, TVN 24, Antyradia, TVP 3 Regiony, TVP 3 Warszawa, Radia Nowy Świat oraz wielu innym, którzy chętnie informowali o działaniach podejmowanych w tym czasie przez Fundację. Organizacja jest wdzięczna także ogólnopolskim stacjom telewizyjnym TVN oraz TVP, które od 5 maja przez blisko 3 tygodnie emitowały spot promujący akcję.

Na oficjalnym kanale Fundacji Avalon na Facebooku, odbyło się także spotkanie online, w którym udział wzięli między innymi Monika Wiszyńska-Rakowska – pełnomocniczka RPO ds. praw osób z niepełnosprawnościami, a także Michał Figurski – dziennikarz i prezes Fundacji Najsłodsi, a także przedstawiciele Fundacji Avalon i samorzecznicy. Zapis ze spotkania, podczas którego podjęto liczne zagadnienia z zakresu codzienności OzN w Polsce, sposobów radzenia sobie z przejawami ableizmu czy zgłaszania niestosowania się do przepisów ustawy o dostępności przez podmioty publiczne, dostępne jest na kanale Fundacji.

Impreza plenerowa w szlachetnym celu
Zwieńczeniem Miesiąca Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami był Piknik Fundacji Avalon, który odbył się 28 maja w Parku Szczęśliwickim w Warszawie. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tematyką działań Fundacji, spróbować swoich sił w ciekawych aktywnościach takich jak: tor przeszkód na wózkach, tor przeszkód imitujący świat osób z niepełnosprawnością wzroku, quiz wiedzy o dostępności oraz wspaniała gra terenowa, podczas której uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniami uzmysławiającymi uczestnikom, jak wygląda codzienność osób z niepełnosprawnościami. Dla chętnych była dostępna również ścianka wspinaczkowa, na którą można było się wspiąć przy wsparciu specjalnie wyszkolonych instruktorów ze Stowarzyszenia Skocznia, współpracujących na co dzień z Fundacją w ramach zajęć rehabilitacyjnych dla OzN.

Działania Fundacji podczas Pikniku wsparli partnerzy: Katalog Marzeń, Stacja Grawitacja, Ciastkowo.pl, Żabka oraz Kabak, który wyprodukował specjalną, dedykowaną akcji przypinkę. Można ją kupić w sklepie internetowym firmy Kabak, wspierając tym samym działania statutowe Fundacji.

– Miesiąc Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami przeszedł do historii. Czujemy wdzięczność za ten czas, w którym uwrażliwialiśmy społeczeństwo i pomagaliśmy wykonać pierwszy krok do zmiany społecznej. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą majową akcję. Szczególne podziękowania kierujemy do naszego partnera strategicznego – Żabki oraz partnera medialnego – Onetu – powiedział Krzysztof Dobies, dyrektor generalny Fundacji Avalon.

Zobacz galerię…

Info i fot. Fundacja Avalon

Data publikacji: 16.06.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również