Mniej pieniędzy na pomoc niepełnosprawnym

Z powodu cięć budżetowych dotacja na rehabilitację niepełnosprawnych będzie niższa o 99 mln zł. PFRON wyda mniej pieniędzy na pomoc tym osobom.

W 2009 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może ograniczyć realizację własnych programów rehabilitacji. Z planu finansowego PFRON na ten rok wynika, że fundusz miał otrzymać dotację z budżetu państwa w wysokości 747 mln zł. Z powodu cięć budżetowych kwota ta ma być jednak zmniejszona o 99 mln zł, czyli o 13,2 proc.

Głównym zadaniem funduszu jest pobieranie wpłat obowiązkowych od tych pracodawców, którzy nie zatrudniają określonej liczby osób niepełnosprawnych, i wypłata pomocy finansowej dla tych, którzy przyjmują ich do pracy.

- Na dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych i refundacje składek ZUS PFRON przeznaczy w tym roku 3,7 mld zł, czyli o 700 mln zł więcej - mówi Tomasz Leleno, rzecznik PFRON.

Cięcia nie mogą jednak objąć tego zadania, gdyż jego realizacja jest zagwarantowana ustawą z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.). Tomasz Leleno podkreśla, że cięcia nie będą dotyczyć tego zadania i pracodawcy nie muszą się obawiać, że z powodu oszczędności w tym roku zabraknie pieniędzy na dofinansowania wynagrodzeń lub refundacje składek.

Wszystko wskazuje, że PFRON będzie musiał ograniczyć środki na realizację własnych programów na rzecz osób niepełnosprawnych. W drugiej połowie lutego ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej funduszu, która zdecyduje o realizacji poszczególnych programów w 2009 roku.

Już w styczniu PFRON zapowiedział, że w tym roku nie przeprowadzi naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne w ramach pilotażowego programu Sprawny dojazd. Przyczyną był m.in. brak pieniędzy na ten cel, gdyż z planu finansowego funduszu wynika, że PFRON będzie mógł przeznaczyć w tym roku na realizację własnych programów tylko 301 mln zł. To kwota ponad połowę niższa od tej, którą przeznaczył na ten cel w 2008 roku.

Obecnie Fundusz prowadzi m.in. program Student, dzięki któremu pomoc na kształcenie otrzymują niepełnosprawni studenci, oraz program Uczeń na wsi, którego celem jest poprawa warunków kształcenia niepełnosprawnych uczniów z obszarów wiejskich.

 

Łukasz Guza

Źródło: GP z dnia 10.02.2009 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również