Model profilaktyki przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych

Głównym celem modelu jest dostarczenie konkretnych narzędzi służących usprawnieniu polityki antyprzemocowej wobec grup defaworyzowanych podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego. Opracowane rozwiązania mają charakter lokalny i zgodnie z wynikami badań odpowiadają potrzebom społecznym w zakresie ochrony i pomocy skierowanej do osób z grona ryzyka.

Model profilaktyki przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych, powstał w ramach projektu „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, w ramach programu „Sprawiedliwość” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Model profilaktyki przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych

Info: Ministerstwo Sprawiedliwości

Data publikacji: 23.05.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również