Niepełnosprawność nie eliminuje z żadnego aspektu życia

Niepełnosprawność to cecha, która nie eliminuje człowieka z żadnego aspektu życia. Dostępność do pełnego udziału w społeczeństwie to fundament równości i sprawiedliwości społecznej, a także wymóg cywilizacyjny zwłaszcza w starzejącej się Europie – powiedziała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak w Rzeszowie. Minister funduszy i polityki regionalnej uczestniczyła 3 grudnia w Rzeszowie w Kongresie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od ponad 5 lat koordynuje realizację rządowego Program Dostępność Plus, którego celem jest skuteczna likwidacja barier, jakie stoją przed osobami z niepełnosprawnościami. Spotkanie w Rzeszowie było okazją do rozmowy o tym programie, rynku pracy, prawie do wsparcia i edukacji osób ze szczególnymi potrzebami.

– W perspektywie finansowej 2021-2027 chcemy kontynuować wdrażanie zmian i wspierać większą aktywność osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Flagowym przedsięwzięciem programu krajowego wspieranego środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie projekt na rzecz wdrożenia zatrudnienia wspomaganego do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, które chcą podjąć pracę. Zakładamy, że skorzysta z niego 18 tysięcy osób – zapowiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister poinformowała, że w latach 2014-2023 MFiPR objęło wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego blisko 645,6 tys. osób z niepełnosprawnościami, w tym 78 tys. osób z niepełnosprawnościami podjęło pracę, a 263,6 tys. uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje.

Szefowa MFiPR podkreśliła, że Polska ponad 10 lat temu ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Na poziomie krajowym, ale i regionalnym dążymy do realizacji jej zapisów, tak aby osoby z niepełnosprawnościami były traktowane na równi z innymi.

– Od ponad 5 lat realizujemy Program Dostępność Plus, którego efekty są liczne. To 18,5 mld zł zainwestowane w ponad 260 projektów, programów i inicjatyw dla dostępności w wielu obszarach – mówiła minister podczas panelu.

M. Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że mamy w kraju 200 uczelni, które w latach 2014-2021 zainwestowały w poprawę dostępności. Rośnie także grono partnerów na rzecz dostępności, czyli firm i instytucji, które dostrzegają sens budowania swojej marki w duchu prawa do równego dostępu do dóbr i usług przez osoby z niepełnosprawnościami – obecnie jest 259 partnerów.

– Inwestycje blisko ludzi i dla ludzi są tym, w co nadal będziemy inwestować Jestem przekonana, że dzięki działaniom realizowanym w Programie Dostępność Plus, Polska w niedługim czasie stanie się krajem w pełni dostępnym, otwartym, równym i przyjaznym dla wszystkich bez wyjątku – powiedziała minister.

Szefowa MFiPR zapowiedziała dalsze działania resortu w tym zakresie. To m.in program Dostępność plus dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz szkolenie młodych specjalistów z dostępności cyfrowej.

Zobacz galerię…

Info i fot. MFiPR

Data publikacji: 03.12.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również