Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych

Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych

Sejm wprowadził w środę kilka poprawek - w większości doprecyzowujących – do nowelizacji ustawy o ruchu drogowym. Nowela wprowadza centralny rejestr kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych oraz pięcioletni termin ich ważności.

Według jednej z przyjętych poprawek, zaproponowanych przez Senat, maksymalna opłata za nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych będzie wynosić 1 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli obecnie 38 zł.

Obecnie obowiązujące wzory kart mają być ważne do końca listopada 2014 r. Opłata za ich wydanie to 25 zł.

Zaproponowane w nowelizacji zmiany mają wyeliminować nadużycia związane z używaniem kart, które obecnie wydawane są bezterminowo. Według danych resortu infrastruktury w Polsce wydanych jest ponad 650 tys. takich kart. Częste jest podrabianie kart czy posługiwanie się kartami osób zmarłych lub członków rodzin mieszkających w innym rejonie kraju, podczas gdy taka karta ważna jest tylko wtedy, gdy osoba niepełnosprawna uczestniczy w podróży – jako pasażer lub kierowca. Według szacunków po zmianach pozostanie ok. 180 tys. kart.

Nowelizacja zakłada wydanie osobie niepełnosprawnej nowej imiennej karty, z której będzie mogła skorzystać niezależnie od tego, jakim pojazdem jedzie. Nowe karty będą terminowe – ważne dla niepełnosprawnych na okres orzeczenia o niepełnosprawności, maksymalnie do pięciu lat, a przez trzy lata dla placówek obsługujących niepełnosprawnych. W karcie dla placówek będzie wpisany numer rejestracyjny pojazdu.

Według nowych regulacji uprawnione do otrzymania karty będą osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile dodatkowo mają znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się.

Obok kary za nieuprawnione zajęcie miejsca parkingowego – 500 zł mandatu i 5 punktów karnych, będzie dodatkowa, odrębna kara w trybie kodeksu wykroczeń, wynosząca 2 tys. zł za nieuprawnione posługiwanie się kartą. Zmieni się podmiot wydający kartę – zamiast starosty będzie to przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W wyniku zmian powstanie centralny rejestr kart uprawniających do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych jako część Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

W noweli określona została także minimalna liczba miejsc postojowych zagwarantowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Tam, gdzie miejsc parkingowych jest w sumie od 6 do 15, ma to być co najmniej jedno miejsce, od 16 do 40 – co najmniej dwa miejsca, od 41 do 100 – co najmniej trzy miejsca, a powyżej 100 miejsc postojowych – przynajmniej 4 proc. ogólnej liczby miejsc.

Nowela trafi do podpisu prezydenta. (PAP)

kno/ rda/

Data publikacji: 24.10.2013 r

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również