Nowe zasady dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności po odwołaniu stanu pandemii

W związku z odwołaniem 1 lipca, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, stanu zagrożenia epidemicznego, wprowadzono zmiany dotyczące ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U z 2023 r. poz. 1118), z dniem 1 lipca 2023 r. odwołano stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Fakt ten wywołuje istotne zmiany stanu prawnego, dotyczącego ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych.

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upływać będzie w okresie od 6 sierpnia 2023 r. (czyli od dnia wejścia w życie przepisu uchylającego art. 15h), nie będą już przedłużane z mocy prawa.

Jednocześnie orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:
1) upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
2) upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.
– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Powyższe przepisy oznaczają, że pomimo uchylenia z dniem 6 sierpnia 2023 r. ww. art. 15h tzw. specustawy covidowej, wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upłynąłby w okresie do 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia poprzedzającego wejście w życie przepisu uchylającego art. 15h), ulegną ponownemu przedłużeniu z mocy prawa na okresy wskazane w wymienionym powyżej art. 23 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. W związku z powyższym orzeczenia, których ważność upływa 6 sierpnia 2023 r. lub później, nie podlegają wskazanym przepisom i nie przedłuża się ich ważności. Równocześnie przedłożenie następuje z mocy przepisów prawa i nie będą wydawane w tym zakresie żadne zaświadczenia ten fakt potwierdzające.

Karty parkingowe
W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe wydane dla osoby niepełnosprawnej zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Zatem karta parkingowa osoby niepełnosprawnej, której okres ważności:
1) upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
2) upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.
Karty parkingowe wydane dla placówek, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do 31 marca 2024 r.

Ze wszystkimi zmianami można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Info: krakow.pl, fot. archiwum

Data publikacji: 13.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również