NRL z pełnomocnikem ds. lekarzy z niepełnosprawnościami

Oleg Nowak

3 czerwca w trakcie pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej IX kadencji wybrano m.in. wiceprezesów NRL oraz powołano pełnomocnika NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami.

Powołanie pełnomocnika zajmującego się np. kwestiami barier w dostępie do zawodu to jedna z inicjatyw wpisująca się w program „Samorząd przyszłości”.

Funkcję pełnomocnika objął lek. Oleg Nowak, a jego rolą będzie przybliżenie problemów, z którymi borykają się na co dzień lekarze i lekarze dentyści z niepełnosprawnościami – w tym z barierami w wykonywaniu zawodu – oraz proponowanie i wypracowywanie konkretnych rozwiązań, które samorząd lekarski będzie mógł wdrażać lub o wprowadzenie których będzie zabiegał u decydentów.

Info i fot.: NRL

Data publikacji: 04.06.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również