Od 1 października zlecenia na wyroby medyczne tylko w formie elektronicznej

Możliwość elektronicznego potwierdzania zlecenia na wydanie wyrobu medycznego (np. wózka inwalidzkiego, balkonika, czy materaca przeciwodleżynowego) lub jego naprawę, obowiązuje od 1 lipca 2023 r. Do końca września trwał jednak okres przejściowy, gdzie zlecenia można było wystawiać elektronicznie lub papierowo. Od 1 października obowiązuje już tylko e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Przejście wyłącznie na elektroniczną formę potwierdzania zlecenia na wydanie wyrobu medycznego lub jego naprawę, oznacza, że zlecenie musi zostać podpisane cyfrowo:
• kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
• podpisem zaufanym, lub
• z wykorzystaniem certyfikatu ZUS e-ZLA.

Zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane w Systemie Elektronicznej Weryfikacji i Potwierdzania Zlecenia (eZWM/ap-zz).

Od elektronicznego zlecenia są wyjątki
Wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w tradycyjnej, czyli papierowej formie, jest dopuszczalne tylko w przypadkach:
• braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ
• braku możliwości podpisania zlecenia podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub certyfikatem e-ZLA.

Negatywna weryfikacja zlecenia. Co zrobić?
W przypadku, gdy zlecenie na wyrób medyczny zostanie negatywnie zweryfikowane lub w sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem eZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ.

Nadal można przekazać zlecenia do dowolnie wybranego oddziału NFZ, np. przez wysyłkę skanu dokumentu na adres mejlowy.

Czym jest e-zlecenie na wyroby medyczne?
E-zlecenie to dokument elektroniczny, który osoba wystawiająca zlecenie (np. lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta) podpisuje w systemie elektronicznie (np. podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym).

Pacjent otrzymuje informacje o wystawionym e-zleceniu przez wiadomość sms lub mejl z 4-cyfrowym kodem. Może również otrzymać druk informacyjny, gdy np. nie ma numeru PESEL. E-zlecenie jest też dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta (w zakładce „Apteczka”).

Jak wygląda realizacja e-zlecenia?
E-zlecenie na wyrób medyczny można zrealizować w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ.

Wystarczy podać numer PESEL i kod dostępu lub przedstawić druk informacyjny wystawiony podczas wizyty np. u lekarza.

Elektronicznego zlecenia nie trzeba drukować.

Info: NFZ

Data publikacji: 03.10.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również