Opieka wytchnieniowa versus świadczenie pielęgnacyjne?

Jeśli osoba, która pobiera lub ubiega się o świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy zaprzestaje sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, w związku z jej umieszczeniem w placówce zapewniającej tej osobie całodobową opiekę na dłużej niż pięć dni w okresie tygodnia, świadczenie to nie przysługuje.

Decyduje o tym wprost zapis w art. 17 ust. 5 pkt 2 lit b) ustawy o świadczeniach rodzinnych, który stanowi:

„Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.”

Zatem opiekun korzystający z opieki wytchnieniowej poprzez umieszczenie podopiecznego w specjalistycznej placówce na dłużej niż pięć dni, może być narażony na utratę świadczenia pielęgnacyjnego.

A tego typu formy opieki oferowane są np. przez  Urząd Miasta Krakowa,, który na 2021 rok zaoferował opiekę wytchnieniową w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, dla 105 osób, w formie14-dniowych turnusów. Przygotowane zostały dla nich jedno- i dwuosobowe pokoje, przestronne i nowoczesne sale, przestrzenie do terapii i zajęć rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych.

Więcej: https://naszesprawy.eu/rehabilitacja-zdrowie-i-nauka/wsparcie-dla-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami-2/

W podobnej formie – turnusów do 14 dni – opiekę wytchnieniową oferuje Fundacja „Potrafię Pomóc”, które organizowane są w  Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjnym dla Wyjątkowych Dzieci we Wrocławiu.

W sytuacji wyraźnego konfliktu między potrzebą opieki wytchnieniowej i możliwością uraty świadczenia pielęgnacyjnego po skorzystaniu z niej, należałoby rozważyć pilną zmianę tej regulacji prawnej zawartej w ustawie o świadczeniach rodzinnych, pochodzącej z 2003 roku.

Ryszard Rzebko, fot. pexels.com

Data publikacji: 07.09.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również