Parlament Europejski za zwiększeniem dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami

Parlament Europejski za zwiększeniem dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami

Eurodeputowani poparli podczas głosowania 14 września w Strasburgu European Accessibility Act. Zakłada on, że szeroka gama produktów na wspólnym europejskim rynku, w tym komputery, terminale samoobsługowe, e-booki, usługi bankowe i audiowizualne oraz inne, będą musiały być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Spowoduje to, że łatwiej będą mogły z nich korzystać na przykład osoby niewidome, głuche, czy z ograniczoną mobilnością.

– W toku dyskusji nad Accessibility Act często podnoszona jest kwestia kosztów i obciążeń wynikających z dostosowań. Tymczasem, według mnie postawienie na dostępność towarów i usług to przede wszystkim inwestycja. Osoby niepełnosprawne i osoby starsze to ogromna grupa konsumentów, zainteresowanych wydawaniem swoich pieniędzy na dostępne usługi i towary – mówi Marek Plura, poseł do Parlamentu Europejskiego, który sam jest osobą z niepełnosprawnością.
wW Europie żyje obecnie około 80 milionów osób z niepełnosprawnościami. To dwukrotność populacji Polski. Wiele z nich z powodu swojej niepełnosprawności ma utrudniony dostęp, bądź jest wykluczona z korzystania z produktów i usług na wspólnym rynku europejskim.

Dlatego Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi pracuje nad Europejskim Aktem w sprawie Dostępności (European Accessibility Act). Dyrektywa przyczyni się do wyraźnej poprawy sytuacji ogromnej rzeszy obywateli UE, m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin z dziećmi, stanowiąc równocześnie szansę rozwoju dla przedsiębiorstw.

Propozycja budzi jednak kontrowersje i toczy się wokół niej bardzo gorąca dyskusja na szczeblu europejskim. Strona organizacji pozarządowych reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych głośno domaga się wprowadzenia ostrzejszych wymogów dotyczących dostępności. Ze strony biznesu i administracji słychać głosy, że wprowadzenie nowych rozwiązań będzie kosztować zbyt wiele i może się to negatywnie odbić między innymi na kondycji firm.

pr

Data publikacji: 14.09.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również