Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych

29 maja, w przerwie wspólnego posiedzenia senackich komisji Zdrowia oraz Rodziny i Polityki Społecznej, poświęconego kwestiom rehabilitacji, przygotowaniu zawodowemu i pracy osób niepełnosprawnych, ukonstytuował się Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych.

W spotkaniu konstytuującym Zespół wzięło udział 14 parlamentarzystów, deklarujących chęć pracy w nim. Osoby te w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęły regulamin Zespołu oraz wyłoniły władze statutowe.

Pełny skład Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

 

 

Klub Parlamentarny

 1. Adamczak Małgorzata  wiceprzewodnicząca
 2. Augustyn Mieczysław                         
 3. Cebula Marek                
 4. Duda Jarosław    
 5. Dzięcioł Janusz     
 6. Gogacz Stanisław  
 7. Guzowska Iwona   
 8. Hanajczyk Agnieszka 
 9. Jaruga–Nowacka Izabela 
 10. Jaworski Kazimierz   
 11. Karczewski Stanisław   
 12. Kasprzak Mieczysław   
 13. Kierzkowska Ewa  wiceprzewodnicząca  
 14. Kochan Magdalena Maria 
 15. Kogut Stanisław 
 16. Komołowski Longin  
 17. Kozak Zbigniew 
 18. Libicki Jan Filip    wiceprzewodniczący              
 19. Muchacki Rafał    
 20. Okła-Drewnowicz Marzena    
 21. Olejniczak Danuta   
 22. Piechota Sławomir     
 23. Pietraszewska Danuta        
 24. Plura Marek     przewodniczący   
 25. Rydzoń Stanisław    sekretarz      
 26. Sidorowicz Władysław      
 27. Sopliński Aleksander     
 28. Szczypińska Jolanta 
 29. Sztolcman Grzegorz   
 30. Van der Coghen Piotr 

PO senator

PO senator

PO                  

PO senator

PO                  

PiS senator

PO                  

PO                  

KP Lewica

PiS senator

PiS senator

PSL 

PSL                

PO                  

PiS senator

niezrzeszony    

PiS                  

PiS                  

PO senator

PO                  

PO                  

PO                              

PO                  

PO                  

KP Lewica

PO senator

PSL                

PiS                  

PO                  

PO

 

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również